Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Vervanging fossiele producten door duurzame katalyse

Fossiele brandstoffen en hierop gebaseerde producten spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Vervanging van deze producten door duurzame alternatieven is één van de maatschappelijke uitdagingen van de wetenschap. Dr. Katalin Barta, recente winnares van twee prestigieuze onderzoeksbeurzen (ERC Starting Grant en Vernieuwingsimpuls Vidi), heeft hieraan bijgedragen door een voor de farmaceutische industrie belangrijke chemische reactie op een duurzame, niet-fossiele manier te laten verlopen. Daarnaast heeft zij recent een octrooi gepubliceerd waarin staat hoe hernieuwbare biomassa kan worden omgezet in waardevolle chemische verbindingen en zo als alternatief kan dienen voor fossiele bouwstenen.

Laatst gewijzigd:19 mei 2023 10:55