Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Ontdek de kerk om de hoek als 3D-geschiedenisboek (incl. lespakket)!

De oude kerk bij u in de buurt is een spiegel naar het lokale verleden, een bron van informatie over de omgeving waarin uw leerlingen opgroeien. Het interieur van deze kerk is als een driedimensionaal geschiedenisboek, barstensvol informatie over sociale en economische verhoudingen, over geloof en ethiek. Veel van deze thema's uit het verleden blijken nog verrassend actueel te zijn.

Lesprogramma

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen biedt VWO-leerlingen een lesprogramma aan rondom religieus erfgoed. Het lespakket over de beeldenstorm en historische kerkinterieurs bestaat uit prezi's met foto's, filmpjes en animaties, een handleiding voor docenten en een werkblad voor leerlingen met enkele opdrachten. Aan de hand van concrete historische kerkinterieurs wordt de beeldenstorm inzichtelijk gemaakt: de wereld die er aan voorafging, het reformatieproces zelf en het calvinisme dat in de plaats kwam van het katholicisme. Ook is er aandacht voor hedendaagse ontwikkelingen, zoals religieuze conflicten, die licht werpen op deze ontwikkelingen in ons eigen verleden.

Het lespakket is gemaakt voor 2 lesuren.

Lespakket Kerken

Les 1: Het heilige aan gruzelementen

  • Het ABC van oude kerken: wat is wat?
  • Het mysterie van de beeldenstorm in 1566.
  • De wereld die aan de beeldenstorm voorafging: virtuele rondgang door een een middeleeuwse (katholieke) kerk.
  • Huiswerkopdrachten voor de volgende les.

Les 2: Heiligen, hangjongeren en herbestemmingen

  • Wie waren de beeldenstormers en hoe gingen ze te werk?
  • Virtuele rondgang door een protestantse kerk.
  • Bespreking van de huiswerkopdrachten.

Aanvragen

U kunt het lespakket aanvragen via het aanvraagformulier.

Laatst gewijzigd:10 november 2023 16:26