Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Services

Facilitair bedrijf

Medewerkers en studenten op de universiteit worden facilitair ondersteund door het Facilitair Bedrijf in samenwerking met het lokale facility management.

Wij verzorgen een totaalpakket van producten en diensten die medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen dagelijks afnemen op hun werkplek en in hun werkomgeving. Wij streven er naar om deze diensten zo efficiënt en geïntegreerd mogelijk te verlenen aan medewerkers en studenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.

Postadres Bezoekadres Factuuradres

Facilitair Bedrijf
Postbus 885
9700 AW Groningen

Facilitair Bedrijf
Blauwborgje 8
9747 AC Groningen

Routebeschrijving

Rijksuniversiteit Groningen Financial
Shared Service Centre (FSSC)
t.a.v. Universitair Facilitair Bedrijf
Postbus 3
9700 AA Groningen

crediteuren-fssc rug.nl

Email: facilitairbedrijf@rug.nl

Tel.: (050) 363 74 54
Tel.: (050) 363 88 88 (Servicedesk)
Fax: (050) 363 66 66

Externe personen (betaling via factuur en niet via projectcode) die goederen en diensten afnemen van het Facilitair Bedrijf betalen een toeslag van 10%.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:23
printView this page in: English