Skip to ContentSkip to Navigation

Sustainable Society

Research Sustainable Landscapes

Sustainable Landscapes projecten

Onderzoek effect zonneparken op biodiversiteit en bodemkwaliteit

Ecologen van de RUG zijn gestart met een onderzoek naar biodiversiteit en bodemkwaliteit in Groningse zonneparken. Onderzoeksleider is dr. Raymond Klaassen, lid van het kernteam van Sustainable Landscapes. In de komende vijf jaar gaan de onderzoekers in opdracht van de Provincie Groningen en Solarfields bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels monitoren. Het doel van het onderzoek is te komen tot de meest optimale inrichting en beheer voor biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Effect zonneparken op biodiversiteit
Laatst gewijzigd:28 juli 2020 11:42
Follow us onyoutube twitter