Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSustainable Society - linking research to societySuSo and Education

Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen: een verdiepend sociaal-maatschappelijk perspectief’

Ondanks de vele inkomsten en welvaartsgroei die we te danken hebben aan de gaswinning in Groningen, heeft het gebied steeds meer te maken met de negatieve consequenties ervan. De bodemdaling en aardbevingen als gevolg van de gaswinning leidden tot 2012 vooral tot schade aan huizen en andere gebouwen. Sinds de aardbeving bij Huizinge in 2012 is echter de veiligheid van de bevolking ook in het geding. Inmiddels staat het leven van veel Groningers in het teken van het versterken van hun huizen en het omgaan met gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Vragen die ons bezighouden zijn: hoe moeten we omgaan met de maatschappelijke onrust en kunnen we de situatie verbeteren zodat mensen minder stress ervaren, van bijvoorbeeld de waardevermindering van hun huizen? Hoe is het gasgebouw institutioneel opgebouwd en welke weeffouten zorgen voor de huidige bestuurlijke complexiteit? En hoe kan de problematiek plaatsmaken voor een duurzaam toekomstperspectief?

Om meer inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en de complexiteit van de Groningse situatie is een verdiepende serie masterclasses ontwikkeld voor bestuurders, professionals, bewoners en studenten. Gedurende zes  masterclasses duiken we in een variëteit aan onderwerpen gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen. Docenten vanuit verschillende expertises delen hun inzicht op het gebied van de gaswinning en aardbevingen, zodat deelnemers een interdisciplinaire blik krijgen op het dossier. Aan het einde van de masterclasses zijn deelnemers in staat om de situatie in Groningen op een integrale manier te begrijpen en te reflecteren op de sociale, maatschappelijke, economische en bestuurlijke complexiteiten gerelateerd aan de problematiek. Bovendien biedt het deelnemers een unieke kans om hun eigen netwerk, met als gedeelde interesse de Groningse situatie, te vergroten.

De masterclasses zijn een initiatief van en worden aangeboden door Sustainable Society (Rijksuniversiteit Groningen) en EPI-kenniscentrum.

Wat: Masterclasses Gaswinning en Aardbevingen in Groningen
Wanneer: 6 avondmasterclasses in november & december 2018 (donderdag), van 18.30 – 20.30 uur
Voor wie: Burgers, bestuurders, beleidsmakers, bedrijven, professionals, belangenorganisaties, betrokkenen en studenten
Waar: Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen, Geertsema-zaal
Niveau: HBO/WO

Masterclasses Datum Wat Docent
1 01-11-2018 Geologische oorzaken van de aardbevingen Rien Herber
2 15-11-2018 Impact aardbevingen op huizenprijzen en schadeloosstelling waardedaling Paul Elhorst
3 22-11-2018 De energietransitie; noodzaak, uitdagingen en kansen Chris Zuidema
4 29-11-2018 Maatschappelijke impact & de rol van wetenschap Tom Postmes
5 06-12-2018 Een bestuurlijke blik op het gasgebouw: instituties en schadecompensatie Herman Bröring & Edwin Woerdman
6 13-12-2018 De ethiek van gas en de energietransitie & Transities na rampen Frank Hindriks & Melanie Bakema

Tarief o.b.v. doelgroep, voor alle zes masterclasses:

  • Bedrijven, instellingen, overheden: 120 euro
  • Maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties: 60 euro
  • Bewoners en studenten: 30 euro

LET OP: Inschrijven is niet meer mogelijk!

Laatst gewijzigd:20 november 2018 16:31