Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekMaatschappelijke thema'sHealthy Ageing

Sociale wetenschappen

De sociale wetenschappen doen vanuit verschillende invalshoeken onderzoek op het gebied van Healthy ageing.

HAPS

Healthy Ageing: Population and Society (HAPS) is een multidisciplinair onderzoeksprogramma over Healthy ageing. HAPS is een samenwerking tussen demografie en sociologie (RUG) en epidemiologie (UMCG).

Population ageing and decline

Deze onderzoekslijn richt zich op het bestuderen van de effecten van de verouderende populatie, de daarmee samenhangende afname van de beroepsbevolking en de krimp in bepaalde regio’s.

Life course ageing in context

De levensloop van mensen komt tot stand als resultaat van een ingewikkeld samenspel van factoren. Juist de complexe samenhang van factoren is het onderwerp van deze onderzoekslijn.

Participation in Healthy Ageing

Deze onderzoekslijn richt zich op het bestuderen van de perspectieven van mensen op hun gezondheid en welbevinden in een economische en culturele context. Zelfregulatie, empowerment en zelfstandig leven en wonen zijn belangrijke aspecten hiervan. Om tot bruikbare oplossingen te komen wordt dit onderzoek vaak samen met betrokkenen uitgevoerd.

Psychological perspectives on healthy ageing

At the Department of Psychology of the Faculty of Behavioural and Social Sciences, several research groups study adult development and ageing from a psychological perspective. Research in these groups is specifically focussed on the normal ageing process in healthy adults, rather than on pathological cases associated with behavioural or cognitive disorders. The researchers investigate both biological and social influences on age-related changes in cognition, emotion, and behaviour as people progress through adulthood into old age. Additionally, the practical implications of age-related changes in cognition, emotion, and behaviour for daily life functioning and spheres of life (e.g. work, traffic participation, bereavement) have our attention.

Laatst gewijzigd:20 juli 2017 10:15
printOok beschikbaar in het: English