Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Education

Minor Expeditie het Gezonde Noorden

Minor Expeditie het Gezonde Noorden
Instelling
RUG
ECTS
30
30
Code
BWminEGN
MIVB23EGN
Periode
Semester 1, blok A en B
Semester 1, periode 1 en periode 2
Taal
Nederlands
Nederlands
Toelatingseisen
Propedeuse
- Propedeuse
- Minimaal 45 EC uit de post-propedeutische fase
- Je toont uiterlijk één week voor de start van de minor aan te voldoen aan de instapeis van 45EC door een kopie van het post-propedeutische pakketoverzicht te mailen naar de coördinator van de minor.
Capaciteit
30 (10 RUG studenten)
30 (10 Hanze studenten)
Rooster
Wordt bekend gemaakt op Brightspace

In het eerste semester begint een nieuwe ronde van de minor Expeditie het Gezonde Noorden! Het unieke aan deze grensverleggende minor is dat studenten van het Noorderpoort, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen gezamenlijk een complexe maatschappelijke probleem op het gebied van gezondheid gaan aanpakken. Om dergelijke uitdagingen succesvol aan te kunnen pakken, is het belangrijk dat alle betrokken partijen een stem krijgen, van gemeente tot aan inwoner. We ruilen daarom regelmatig het klassieke klaslokaal in voor de echte wereld, in dit geval de regio Appingedam. In deze minor leer je niet alleen van de docenten, maar vooral ook van elkaar, de betrokken inwoners en de professionals die zich met het vraagstuk bezig houden.

Deze grensverleggende minor valt onder de vlag van Aletta Jacobs School of Public Health. Studenten van alle faculteiten zijn welkom om zich aan te melden.

Wanneer is deze minor iets voor jou?

… als je affiniteit hebt met (complexe) gezondheidsvraagstukken

… als je al tijdens je studie impact wil maken op de regio

… als je wilt leren samenwerken met betrokkenen vanuit verschillende achtergronden

… als je meer in de praktijk wilt leren

… als je in de toekomst aan complexe vraagstukken wilt bijdragen en je goed voorbereid wilt zijn op de aanpak die hiervoor nodig is

Complexe maatschappelijke problemen?

Complexe gezondheidsvraagstukken zijn bijvoorbeeld preventie van obesitas, het voorkomen van sociaal isolement of het versterken van een gezonde leefomgeving in een wijk. Dit zijn complexe vraagstukken omdat elke context uniek is, en wordt beïnvloed door veel individuele en omgevingsvariabelen. Van tevoren is het niet goed te voorspellen welke interventie wel of niet werkt. Dergelijke vraagstukken kan je niet vanuit één professie of discipline oplossen, en daarom zul je moeten samenwerken met professionals vanuit verschillende disciplines en opleidingsachtergronden.

Hoe ziet het onderwijs eruit?

Je werkt tijdens deze minor aan een gezondheidsvraagstuk. Je organiseert zelf met wie je samenwerkt en met het inzetten van de verschillende kwaliteiten van de studenten worden de doelen bereikt. Bovendien werk je in de minor samen met burgers en organisaties aan innovatieve en passende oplossingen.

Je gaat regelmatig op “expeditie” naar de context toe. Minstens een dag per week ben je in de omgeving van Appingedam om masterclasses te volgen of in projectgroepen te werken samen met alle studenten van deze minor. Daarnaast zul je ook de stakeholders leren kennen door samen met je projectgroep de omgeving in te trekken.

Je krijgt in deze minor methodes en concepten aangeboden die je toerusten om op een systematische wijze het gezondheidsvraagstuk aan te pakken. Je werkt samen met andere betrokkenen en zult regelmatig reflecteren op zowel het samenwerkingsproces als je individuele ontwikkelproces. Een docent zal je tijdens dit proces begeleiden.

Expeditie het gezonde Noorden

Leeruitkomsten en toetsing

Deze minor heeft drie leeruitkomsten.

De student...

...ontwikkelt de eigen professionele identiteit in de context van een complex gezondheidsvraagstuk;

Door samen te werken met mensen van allerlei achtergronden krijg je meer inzicht in je eigen professionele identiteit. Je eigen expertise bakent zich steeds meer af en je wordt je meer bewust van hoe je je verhoudt ten opzichte van andere mensen met andere expertise.

…leert met en van anderen in het innovatie-ecosysteem;

Het innovatie-ecosysteem bestaat uit alle betrokkenen die bij het vraagstuk horen. Dit zijn alle studenten, maar ook de bewoners, gemeenteambtenaren en andere betrokkenen bij het vraagstuk. Door als student hier zelf middenin te staan en daar regelmatig op te reflecteren leer je met én van anderen, waardoor je het vraagstuk beter gaat begrijpen, maar ook elkaars expertise leert te waarderen en hier op een constructieve manier over te communiceren.

...doet ontwerpgericht onderzoek naar een complex gezondheidsvraagstuk.

We gaan het vraagstuk onderzoeken op zo’n manier dat het daadwerkelijk bijdraagt aan de praktijk. Tijdens deze minor leer je op een systematische manier onderzoek doen naar een complex gezondheidsvraagstuk door middel van ontwerpgericht onderzoek, en zul je door de docenten in dit proces worden ondersteund.

Dit minor programma wordt aangeboden als een pakket van 30 ECTS. Tijdens de duur van de minor bouw je een portfolio op die je vooruitgang op bovenstaande leeruitkomsten laat zien. Aan het eind van de minor zal dit portfolio worden getoetst en beoordeeld.

Waar moet ik rekening mee houden?

Je leert hoe belangrijk het is in een bepaalde context met alle betrokkenen samen te werken. Daarvoor is het van belang dat je ook daadwerkelijk daar bent. We vragen je daarom op woensdagen naar Appingedam te komen. Daarnaast is het een voorwaarde dat je de Nederlandse taal beheerst.

Coordinator: Hedwig Boer, Gezondheidswetenschappen, Faculteit Medische Wetenschappen ( h.j.boer rug.nl )

Aanmeldingsprocedure

Je wordt geadviseerd om je op tijd aan te melden, omdat er een limiet zit op het aantal beschikbare plekken. We hebben wel een wachtlijst, dus als de minor vol zit kan je de coördinator mailen om jezelf op de wachtlijst te zetten ( h.j.boer rug.nl ).

Voor meer informatie omtrent de registratiedata, zie de algemene minorpagina .

Student bij de Hanzehogeschool Groningen? Schrijf je in via deze pagina.

Laatst gewijzigd:19 maart 2024 12:53