Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOnderwijs

Onderwijs Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool Groningen heeft een ruim aanbod van Healthy Ageing onderwijs. Healthy Ageing-onderwijs draagt bij aan gezond opgroeien, gezond ouder worden en de maatschappelijke uitdaging van de vergrijzing.

Het onderwijs is multidisciplinair en gericht op innovatie. Het is verweven in studieonderdelen en projecten in de major, de minoren en de specialisaties. Alle opleidingen in de sector Zorg & Welzijn zijn nauw verboden met het thema Healthy Ageing. Het aantal stages en afstudeeropdrachten op dit thema neemt toe. Ook is er een groeiend Engelstalig onderwijsaanbod op het gebied van Healthy Ageing. Het onderwijs op het gebied van Healthy Ageing is sterk verbonden met het praktijkgerichte onderzoek in de kenniscentra, met de lectoraten en met de innovatiewerkplaatsen.

Laatst gewijzigd:25 februari 2019 10:46
printView this page in: English