Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Innovation

Toekomstbestendige jeugdzorg

Goede zorg voor de jeugd heeft de toekomst.
kosten en opleveren

Een sterke samenleving en volwassenen die prettig door het leven gaan, bereik je door goed voor de jeugd te zorgen. Bijvoorbeeld door kinderen die dat nodig hebben de best bewezen ondersteuning en behandeling te geven.

Door de transitie en bezuinigingen in de jeugdzorg is er echter steeds minder geld beschikbaar. Hoe eerder kinderen met psychische klachten de juiste hulp krijgen, hoe groter de kans dat ze kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen. Volwassenen die hun bijdrage leveren aan de maatschappij, zowel in sociaal als in economisch opzicht. Die voor zichzelf kunnen zorgen, niet verslaafd raken, niet in de criminaliteit belanden - die de samenleving dus geen overlast bezorgen en, zakelijker uitgedrukt, minder geld kosten. Evidence-based jeugdhulp lost niet alleen problemen van vandaag op, het voorkomt ook problemen in de toekomst.

Het is dus van groot belang om kosteneffectieve behandelingen aan te bieden in de jeugdsector. Om dat te kunnen doen willen we weten wat de maatschappelijke en financiële opbrengsten van goede jeugdhulp zijn en hoe die baten zich verhouden tot de kosten van zorg. Op dit moment weten we nog te weinig over meetinstrumenten van effectiviteit en kosten binnen deze doelgroep. Daarom is door Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht, de Rijksuniversiteit Groningen, Accare centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, het Trimbos Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut een inventarisatie gemaakt van de beschikbare instrumenten om kosten en kwaliteit van leven vast te stellen binnen de jeugdsector.

Aletta heeft ervoor gezorgd dat de resultaten van dit onderzoek voor een breed publiek beschikbaar en toegankelijk zijn gemaakt. We schreven een white paper, organiseerden een symposium, ontwikkelden een online keuzetool en maakten een animatie met een stoomcursus economische evaluaties in de jeugdzorg.

Laatst gewijzigd:06 januari 2021 10:57