Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekMaatschappelijke thema'sHealthy AgeingHealthy ageing, population and societyOnderzoek

Methoden

HAPS-onderzoekers gebruiken een breed scala aan onderzoeksmethoden vanuit de verschillende betrokken disciplines. Nieuwe inzichten worden vooral verkregen door de vruchtbare combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek biedt allereerst inzicht in feiten en cijfers, maar kan ook causale verbanden blootleggen wanneer het om longitudinaal onderzoek gaat. Kwalitatief onderzoek levert aanvullende informatie over de percepties en ervaringen van individuen bij bepaalde fenomenen en mechanismen. Of andersom: kwalitatief onderzoek geeft gedetailleerde informatie over de percepties rond gezondheid en ziekte, welzijn en geluk – en kan worden aangevuld met kwantitatief onderzoek dat deze percepties plaatst in het kader van bijvoorbeeld grootschalige epidemiologische gegevens. Een ander voorbeeld van een combinatie is het door middel van kwalitatief onderzoek in kaart brengen van een bepaald fenomeen in een bepaalde culturele context, waarna die informatie gebruikt wordt om een standaardvragenlijst aan te passen aan die culturele context.

Data

HAPS-onderzoekers maken dankbaar gebruik van verschillende grote datasets. LifeLines is daarbij een belangrijke bron van gegevens, naast LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam) en SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). De onderzoekers verzamelen ook zelf (aanvullende) data door middel van bijvoorbeeld diepte-interviews en focusgroepen.

Laatst gewijzigd:07 april 2015 13:57
printOok beschikbaar in het: English