Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekMaatschappelijke thema'sHealthy AgeingNatural SciencesHealthy Ageing and Information Technology

Innovative e-health services

Ontwikkeling en evaluatie van online toepassingen ter ondersteuning van zelfmanagement bij mensen met schizofrenie of anderen mentale problematieken

prof. dr. ir. M. (Marco) Aiello, prof. dr. N. (Nicolai) Petkov

Het project onderzoekt of mensen met schizofrenie en andere aandoeningen kunnen worden ondersteund bij de zelfmanagement van hun welzijn met behulp van webapplicaties en on-body sensoren. E-health toepassingen worden momenteel al breder ingezet bij mentale aandoeningen zoals angststoornissen, depressieve klachten en verslavingsproblematiek. Voor mensen met een psychotische stoornis is echter nog maar weinig ontwikkeld op dit gebied. Dit lijkt te maken te hebben met de complexiteit van de ziekte en de cognitieve problemen die zich bij de betreffende doelgroep voordoen. Bij de ontwikkeling van online toepassingen moet dan ook rekening gehouden worden met specifieke eisen ten aanzien van de structuur, inhoud en vormgeving van een website. Onderzocht wordt hoe technieken van machine learning kunnen worden gebruikt om belangrijke informatie in een webapplicatie te kunnen filteren. Kwaliteitsmeting wordt o.a. gedaan door keuzes van het systeem te toetsen aan de mening van behandelaars en patiënten. Daarnaast vinden er effectmetingen plaats, onder andere van herstel. Hierbij wordt onderzocht of deze toepassingen healthy ageing voor schizofreniepatiënten kunnen bevorderen. Er is aandacht voor persoonlijk advies, dynamisch gerelateerd aan kennissystemen met geïndividualiseerde informatie over ziekte, behandeling en rehabilitatie.

E-health toepassingen worden ontwikkeld in een iteratief proces, in samenwerking met een groep patiënten van GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Lentis en het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. Samenwerking met prof.dr. P. de Jonge en dr. S. Sytema, Rob Giel Onderzoekcentrum, Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG, en het zorgconcern ESPRIA.

Domotics to Support the Elder in his/her own home

prof. dr. ir. M. (Marco) Aiello, dr. A. Lazovik

Statistics show that people who stay in their own home have a longer life expectancy and a better quality of life. In addition, avoiding hospitalization or relocation in specialized structures reduces societal costs. With retrofitting homes with domotic appliances and providing a software infrastructure for making the home smart, one can achieve the goal of supporting the elder in his/her own environment. The home can be commanded with mobile phones, computers, but also with brain-computer interfaces in the case of people with serious mobility deficits. Personalized modeling of the individuals in the home can provide tailor made home support

Adaptive Health care Process Management

prof. dr. ir. M. (Marco) Aiello , prof. dr. ir. P. (Paris) Avgeriou , dr. A. Lazovik

Weather in hospitals, home care institutions or at home, interacting with public and private health can be seen as running short or long term processes. These processes should adapt to the execution, personal needs of the individuals and supporting organizations. We have developed a set of techniques to design and run business processes across organizations that adapt to the execution environments and to the needs of the individuals. These processes can be health related ones.

Robots en Zorg

dr. MA (Marco) Wiering ; prof. dr. LRB (Lambert) Schomaker ; c.m.van.der.zant@rug.nl ; dr. TC (Tjeerd) Andringa

           
Toenemende leeftijd heeft een aantal praktische en cognitieve consequenties waarvoor gradueel gecompenseerd kan worden door adaptieve systemen in de woonomgeving. Dit varieert van 'cognitieve protheses', zoals elektronische 'reminders' voor medicijngebruik, tot robots die feitelijke hulptaken kunnen uitvoeren. Robots kunnen ouderen motiveren om te handelen en ze te herinneren aan belangrijke taken in het dagritme. Het is een grote uitdaging om systemen te ontwerpen die in staat zijn om soms een stabiele ondersteuner van de dagelijkse routine te zijn, en soms een aansprekende verlevendiging van de leefomgeving. De continuïteit van de aanwezigheid van een robot is een nieuw element dat grote eisen stelt aan de 'context awareness' van robotsystemen. Naast praktische en cognitieve ondersteuning heeft onderzoek in Japan getoond dat de aanwezigheid van robots als huisgenoot een zeer gunstig effect kan hebben op de kwaliteit van leven bij dementie. Verzekeraars hebben grote interesse getoond in de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Dr. Tijn van der Zant is de coördinator van de wereldwijde robot competitie. Het principe is dat de taakeisen elk jaar moeilijker worden, om zo in de buurt te komen van systemen die werkelijk bruikbaar zijn in de zorg en bij veroudering. Projecten zijn gecentreerd rond machine leren. Om succesvol te zijn, moeten robots zich kunnen aanpassen aan de menselijke leefomgeving, het ritme van de dag en voorspelbaar kunnen omgaan met verrassende omstandigheden. In het
onderzoek wordt met moderne sensortechnologie en machine leren (reinforcement learning, dr. Wiering) getracht dit doel te bereiken. De huidige techniek maakt het mogelijk robots te trainen met massieve visuele en auditieve informatiestromen, vanuit het perspectief van de mens zoals de menselijke verzorger. Zo kunnen robots getraind worden om waar te nemen volgens menselijk 'egocentrisch' perspectief. Dit is een revolutionaire ontwikkeling ten opzichte van alle huidige methoden, die veel meer gebaseerd zijn op ontwerp van enkelvoudige geïsoleerde functies vanuit een 'engineering' perspectief.

Healthy soundscapes
dr. TC (Tjeerd) Andringa

The role of acoustic comfort, and in particular the quality of the relation between individuals and their sonic environment, is an underestimated influence on health. Sound, like scent, is subjected to extensive subcortical and preconscious processing of which the results influence conscious cortical processing. This entails that we always become consciously aware of really bad sonic environments. Yet a good, marginal, or slightly unfavorable sonic environment remains often unnoticed, although our behavior is facilitated or hindered by it. Recently we discovered that a two-dimensional space in the form of four quadrants describes the main (conscious and subconscious) responses to sonic environments. These four quadrants – boring, chaotic, lively, and calm – correspond to motivational states that activate particular behaviors, but that also determine freedom of mind states. Boring and chaotic environments arouse and force one to be alert, while lively and calm environment allow full freedom of mind states. Especially the ability of calm soundscapes to facilitate deep relaxation is an important health contributor, since the prolonged absence of deep relaxation (such as high quality sleep, but also of mind-wandering) leads to long-term stress effects such as cardio-vascular failing.

The research group Sensory Cognition designs automatic appraisal systems that provide similar appraisals as humans do (as average response of a group or as individuals). These systems can be used to objectify and reify what was previously a hardly noticed health risk. These technologies are for example applied in the context of Sensor City (Living Lab Assen) and in institutes for long-term care for elderly or individuals with an intellectual disability.

Laatst gewijzigd:14 maart 2016 10:06