Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekUniversity of Groningen Press

Tijdschriften

Ancient Narrative

Ancient Narrative

As the name Ancient Narrative indicates, the areas of interest of the journal are: Greek, Roman, Jewish novelistic traditions, including novels proper, the "fringe", as well as the fragments; narrative texts of the Byzantine age, early Christian narrative texts - and the reception of these works in modern literature, film and music.


Broerstraat 5

Broerstraat 5

Broerstraat 5 is een kwartaalmagazine gericht op afgestudeerden en gepromoveerden van de Rijksuniversiteit Groningen. Broerstraat 5 wil ertoe bijdragen dat het contact tussen de universiteit en iedereen die daar onderwijs heeft gevolgd in stand blijft en zo mogelijk intensiever wordt.eJournal of Indian Medicine

eJournal of Indian Medicine

eJIM, the eJournal of Indian medicine, is a multidisciplinary periodical that publishes studies on traditional South Asian medical systems by qualified scholars in philology, medicine, pharmacology, botany, anthropology and sociology. Authors from India, Sri Lanka and adjoining countries are cordially invited to contribute. The counterpart of eJIM is ABIM, the Annotated Bibliography of Indian Medicine, maintained by Jan Meulenbeld. See the link GO TO ABIM top right.


EJWL

European Journal of Life Writing

Het European Journal of Life Writing is een interdisciplinair e-journal, uitgegeven door IABA Europe en University of Groningen Press, dat een platform biedt voor zowel wetenschappelijke artikelen als voor oorspronkelijk en creatief werk.


GroJIL

GroJIL

The Groningen Journal of International Law is a Dutch foundation (Stichting), founded in 2012. The Journal is a not-for-profit, open-access, electronic publication that reflects the broader internationalization of law. GroJIL is run by volunteering students from several different countries at the University of Groningen, the Netherlands, with supervision conducted by an Advisory Board of academics.


Groninger Opmerkingen en Mededelingen

Groninger Opmerkingen en Mededelingen

Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag. Een uitgave van de Stichting "Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds".
Groniek

Groniek

Historisch Tijdschrift Groniek bestaat sinds 1967 en is een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Ieder nummer van Groniek is gekoppeld aan een bepaald thema. De redactie wordt gevormd door studenten Geschiedenis van de RUG.


Historia Agriculturae

Historia Agriculturae

In Historia Agriculturae worden de resultaten van de onderzoeken door NAHI medewerkers en van andere onderzoekers gepubliceerd. Het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut in een instituut voor documentatie en onderzoek op het terrein van de Nederlandse agrarische geschiedenis en plattelandsgeschiedenis van de Universiteit te Groningen en de Wageningen University and Research Centre.
Deze reeks is digitaal beschikbaar vanaf 2000.


International Journal of Personality Psychology

International Journal of Personality Psychology

The IJPP is an online, open-access, peer reviewed journal for research in the areas of personality, individuality, intelligence, and individual differences in a broad sense, including studies with a cultural or cross-cultural content.


Journal of Deafblind Studies on Communication

Journal of Deafblind Studies on Communication

This journal foregrounds knowledge that is developing in a new academic study-line that focuses on communication and deafblindness from various theoretical perspectives. The study-line is connected to the International Master in Pedagogical Sciences on Communication and Deafblindness at the University of Groningen in the Netherlands.


Palaeohistoria

Palaeohistoria

The annual journal Palaeohistoria - full title Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae - is edited by the staff of the Institute, and carries detailed articles on material culture, analysis of radiocarbon data and the results of excavations, surveys and coring campaigns. Palaeohistoria plays an essential role in the exchange network of journals that has been established with 160 other archaeological institutes in the Netherlands and abroad.


Paleo-Aktueel

Paleo-Aktueel

Paleo-aktueel verschijnt jaarlijks en bevat korte, rijk geïllustreerde artikelen over huidig onderzoek door GIA-medewerkers, studenten en alumni om het grote publiek, inclusief autoriteiten en planners, op de hoogte te houden van recent onderzoek dat is uitgevoerd aan het Groninger Instituut voor Archeologie.


Pictogram

Pictogram

Pictogram is het informatiebulletin dat u op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie aan de RUG. Pictogram is gratis en verschijnt vier keer per jaar. Pictogram is een gezamenlijke uitgave van de Universiteitsbibliotheek (UB) en het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen.


Stem-, Spraak- en Taalpathologie

Stem-, Spraak- en Taalpathologie

Het tijdschrift Stem-, Spraak-, Taalpathologie (SSTP) is een wetenschappelijk tijdschrift over stem-, spraak- en taalstoornissen. Het richt zich op onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland en België.


Subseciva Groningana

Subseciva Groningana

Studies in Roman and Byzantine Law.


logo-tr

Theologia Reformata

Dit kwartaaltijdschrift voor gereformeerde theologie biedt wetenschappelijke artikelen, een meditatie, een reflectie op actuele zaken in kerk en theologie,  focusartikelen over belangrijke publicaties, boekbesprekingen en boekaankondigingen.


Tijdschrift voor Skandinavistiek

Tijdschrift voor Skandinavistiek

Het Tijdschrift voor Skandinavistiek is een forum voor onderzoek dat voortkomt uit initiatieven van Scandinavisten uit het Nederlandstalige gebied en voor Scandinavistisch onderzoek dat elders wordt verricht. Het kan hierbij gaan om letterkundig, taalkundig, cultuurkundig en historisch onderzoek.


Us Wurk

Us Wurk

It tydskrift US WURK (1952-) befettet wittenskiplike bydragen op it mêd fan de taalkunde en de letterkunde fan it Frysk (elke perioade en elk dialekt). De publikaasjetalen binne Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk. Bydragen yn it Frysk, it Nederlânsk en it Frânsk begjinne mei in koarte gearfetting yn it Ingelsk of it Dútsk.


Virtus

Virtus

Virtus. Journal of Nobility Studies is een onafhankelijk, multidisciplinair en meertalig peer-reviewed tijdschrift met artikelen over alle aspecten van de geschiedenis van de adel.
Jaarboek voor liturgie-onderzoek

Yearbook for Ritual and Liturgical Studies

Dit jaarboek biedt een forum voor innovatief, nationaal en internationaal onderzoek op het gebied van rituele en liturgische studies. Het Jaarboek is een gezamenlijke uitgave van IRiLiS, Amsterdam en het Centrum voor Religie en Erfgoed (CRH), Groningen. Van 1995-2016 was de officiële titel Jaarboek voor Liturgieonderzoek, hier Open Access beschikbaar van 2006-2016.Laatst gewijzigd:12 februari 2019 11:16
printView this page in: English