Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen Press

De Vendelhelm uit Hallum: een experimentele reconstructie (Paleo-Aktueel)

Artikel van Johan Nicolay & Sebastiaan Pelsmaeker in Paleo-Aktueel 29

Titel: De Vendelhelm uit Hallum: een experimentele reconstructie
Auteurs: Johan Nicolay & Sebastiaan Pelsmaeker

"Het is 1913, als ene mevrouw Cannegieter uit Hallum tijdens de commerciële afgraving van een terp net buiten haar woonplaats enkele oudheden verzamelt. Hiertoe behoren twee bronzen dierkoppen met een langgerekte, snavelvormige snuit, die een sterke gelijkenis vertonen met dierkoppen op zogenaamde ‘Vendelhelmen’ uit Zweden..."

Laatst gewijzigd:28 januari 2019 13:36
Follow us onfacebook twitter instagram