Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen Press

Een nieuw screeningsinstrument voor leesonderzoek bij Nederlandse studenten: de Leestest 1-minuut studenten (LEMs) (Stem-, Spraak- en Taalpathologie)

Artikel van Wim Tops, Annelies Nouwels, Marc Brysbaert, tijdschrift Stem-, Spraak- en Taalpathologie

Titel: Een nieuw screeningsinstrument voor leesonderzoek bij Nederlandse studenten: de Leestest 1-minuut studenten (LEMs)

Auteurs: Wim Tops, Annelies Nouwels, Marc Brysbaert

Laatst gewijzigd:19 juli 2019 16:20
Follow us onfacebook twitter instagram