Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryUniversity of Groningen Press

Doeltreffendheid interventie 'Communicatie via Scherm' (SSTP)

Artikel van Anke Bekkenutte, Francis van Tilburg, Annette Scheper, tijdschrift Stem-, Spraak- en Taalpathologie

Titel: Doeltreffendheid interventie 'Communicatie via Scherm': de verbetering van metalinguïstische en taalvaardigheden van kinderen met TOS

Auteurs: Anke Bekkenutte, Francis van Tilburg, Annette Scheper

Laatst gewijzigd:28 september 2018 15:15
Follow us onfacebook twitter instagram