Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen Press

Alle uitgelichte artikelen

Fossilized fashion and social sparkle. Dutch Bronze Age bracelets in context (Palaeohistoria)
Gepubliceerd op:01 juli 2021

Fossilized fashion and social sparkle. Dutch Bronze Age bracelets in context (Palaeohistoria)

Sounding identity. Music-making in eighteenth-century Dutch noble homes (Virtus)
Gepubliceerd op:20 mei 2021

Sounding identity. Music-making in eighteenth-century Dutch noble homes (Virtus)

Assessing language learning in virtual exchange (Journal of Virtual Exchange)
Gepubliceerd op:17 mei 2021

Assessing language learning in virtual exchange

Relationship between autism and mind perception of selves, others, and toy objects (International Journal of Personality Psychology)
Gepubliceerd op:02 maart 2021

Relationship between autism and mind perception of selves, others, and toy objects (International Journal of Personality Psychology)

Betagte Menschen im alten Friesland. Zeugnisse über alte Menschen in altfriesischen Rechtstexten und Urkunden sowie bei Geschichtsschreibern (Us Wurk)
Gepubliceerd op:02 maart 2021

Betagte Menschen im alten Friesland. Zeugnisse über alte Menschen in altfriesischen Rechtstexten und Urkunden sowie bei Geschichtsschreibern (Us Wurk)

Dutch gentleman genealogists and the end of the old order (1900-1945)
Gepubliceerd op:04 juni 2020

In dit artikel onderzoekt Conrad Gietman de rol van genealogen, die vanaf de late negentiende eeuw tot de Tweede Wereldoorlog de genealogie professionaliseerden en publiekelijk felle discussies voerden.

The Diary, the Typewriter and Representative Reality in the Genesis of Juha Mannerkorpi's Päivänsinet (European Journal of Life Writing)
Gepubliceerd op:28 april 2020

The Diary, the Typewriter and Representative Reality in the Genesis of Juha Mannerkorpi's Päivänsinet (European Journal of Life Writing) UGP

Casus E. - Visuele en conceptuele problemen tegen de achtergrond van een zich herstellende afasie (Stem-, Spraak- en Taalpathologie)
Gepubliceerd op:02 april 2020

Casus E. - Visuele en conceptuele problemen tegen de achtergrond van een zich herstellende afasie Artikel door Hannelore van der Velden en Edith Denisse.

Introjective and anaclitic psychopathology in self-narratives: Idiographic assessment with Hermans’ Self-Confrontation Method (International Journal of Personality Psychology)
Gepubliceerd op:23 juli 2019

Are the questionnaire and the psycho-lexical Big Twos the same?
Towards an integration of personality structure within the Circumplex of Personality Metatraits

De Vendelhelm uit Hallum: een experimentele reconstructie (Paleo-Aktueel)
Gepubliceerd op:24 januari 2019

"Het is 1913, als ene mevrouw Cannegieter uit Hallum tijdens de commerciële afgraving van een terp net buiten haar woonplaats enkele oudheden verzamelt. Hiertoe behoren twee bronzen dierkoppen met een langgerekte, snavelvormige snuit, die een sterke gelijkenis vertonen met dierkoppen op zogenaamde ‘Vendelhelmen’ uit Zweden."

Looking Sharp. Dutch Bronze Age razors and tweezers in context (Palaeohistoria)
Gepubliceerd op:15 januari 2019

Looking Sharp. Dutch Bronze Age razors and tweezers in context

Een nieuw screeningsinstrument voor leesonderzoek bij Nederlandse studenten: de Leestest 1-minuut studenten (LEMs) (Stem-, Spraak- en Taalpathologie)
Gepubliceerd op:28 september 2018

Artikel van Wim Tops, Annelies Nouwels, Marc Brysbaert, tijdschrift Stem-, Spraak- en Taalpathologie

Extraordinary Renditions and State Secrets: A Human Rights Approach (Groningen Journal of International Law)
Gepubliceerd op:21 februari 2018

The Colonial Aspects of International Environmental Law (Groningen Journal of International Law)

Flores och Blanzeflor and the Orient (Tijdschrift voor Skandinavistiek)
Gepubliceerd op:21 februari 2018

Flores och Blanzeflor and the Orient: Depicting the other in medieval Sweden

Follow us onfacebook twitter instagram