Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Managementprogramma industrie en bouw Noord

Deelnemers vertellen over het programma

Bart
Bart

“Iedema Projectstoffeerders en Abeln Stoffering staan voor “Vakmanschap met trots”. Elke dag werken wij met al onze collega’s om dit bij onze klanten te brengen. Maar wat betekent deze slogan nu concreet voor het werk dat wij elke dag doen? Het Executive Managementprogramma voor de industrie en bouwnijverheid heeft mij geholpen om onze strategie beter naar de medewerkers en klanten te brengen. De verbinding in ons bedrijf is gegroeid. We weten samen nog beter wat we moeten doen. Binnen het programma heb ik met gelijkgestemden kritisch naar ons bedrijf en de bedrijven van de andere deelnemers gekeken. We zijn tot verrassende inzichten gekomen en hebben een nieuw waardevol netwerk opgebouwd. Ons bedrijf heeft mooie stappen gezet en ik ben gegroeid als directeur.” Bart Lenting, Algemeen Directeur bij Abeln Stoffering, deelnemer editie 2022.


André
André

“Vorig jaar heb ik het Managementprogramma gevolgd en dit bleek ontzettend goed aan te sluiten op de praktijk. Veel theorie was nieuw voor mij, maar kon ik meteen of later toepassen binnen ons bedrijf. De opgedane kennis zal zo ook bijdragen aan onze groeiambities en het verbeteren van de organisatiestructuur.”

André Buwalda, Manager Financiën en ICT bij Sijperda Verhuur B.V, deelnemer editie 2022.


Paul
Paul

"Het Executive Managementprogramma voor de industrie en bouwnijverheid in Noord-Nederland trekt je uit de dagelijkse praktijk om met een verfrissende blik en hedendaagse inzichten aan de slag te gaan met diverse aspecten van de bedrijfsvoering. De insteek vanuit wetenschappelijk perspectief alsmede de ondersteuning door een student brengt zaken in beweging en leiden concreet tot resultaten. Verder biedt de opleiding de mogelijkheid je netwerk in Noord-Nederland te verbreden en van elkaar te leren. Met recht een zeer aanbevelingswaardig programma!" Paul van de Graaf, Directeur Marine & Offshore bij Eekels , deelnemer editie 2021.


Gerthé
Gerthé

"Dit programma combineert leren ván en mét peers door begeleide intervisie op een mooie manier met een verrijking van theoretische kennis en management modellen. " Gerthé Klaassens, Directeur Bedrijfsvoering, SealteQ Group B.V., deelnemer editie 2021.

Stefan
Stefan

“Met dit programma kom je tot nieuwe inzichten en verbeteringen in je eigen organisatie. Dat doe je niet alleen, maar samen met een netwerk aan bedrijven uit Noord-Nederland en experts van de Rijksuniversiteit Groningen.” Stefan Speelman, Bedrijfsleider, Jelle Bijlsma B.V. Grond-, Weg- en Waterbouw, deelnemer editie 2021.


“Met deze opleiding heb ik geleerd om anders naar de organisatie te kijken, maar ook naar mijzelf. Met herkenbare praktijkvoorbeelden en het uitvoeren van deelopdrachten leer je om de organisatie en jezelf te ontwikkelen. Gesprekken en discussies met docenten en mededeelnemers heb ik in openheid kunnen voeren.” Arjan Sollie, Bedrijfsmanager Enviso Ingenieursbureau, deelnemer editie 2021.

Laatst gewijzigd:22 september 2023 10:47