Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Managementprogramma industrie en bouw Noord

Sprekers en deelnemers vertellen over het programma

"Dit programma combineert leren ván en mét peers door begeleide intervisie op een mooie manier met een verrijking van theoretische kennis en management modellen." Gerthé Klaassens, Directeur Bedrijfsvoering, SealteQ Group B.V., deelnemer editie 2021.

“Met deze opleiding heb ik geleerd om anders naar de organisatie te kijken, maar ook naar mijzelf. Met herkenbare praktijkvoorbeelden en het uitvoeren van deelopdrachten leer je om de organisatie en jezelf te ontwikkelen. Gesprekken en discussies met docenten en mededeelnemers heb ik in openheid kunnen voeren.” Arjan Sollie, Bedrijfsmanager Enviso Ingenieursbureau, deelnemer editie 2021.

“U kunt uw bedrijf naar het volgende niveau tillen met de hulp die het managementprogramma van In the LEAD biedt. Deze hulp is onmisbaar want de aankomende tijd vereist van u, meer nog dan voorheen, gericht, zorgvuldig en daadkrachtig leiderschap!” Ton Driessen, Voorzitter Economisch Platform Regio Groningen-Assen & directeur NPAL.

“Met dit programma kom je tot nieuwe inzichten en verbeteringen in je eigen organisatie. Dat doe je niet alleen, maar samen met een netwerk aan bedrijven uit Noord-Nederland en experts van de Rijksuniversiteit Groningen.” Stefan Speelman, Bedrijfsleider, Jelle Bijlsma B.V. Grond-, Weg- en Waterbouw, deelnemer editie 2021.

Laatst gewijzigd:14 februari 2022 19:47