Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Top-HR Leiderschapsprogramma

Waarom deze opleiding?

Het zesdaagse executive programma wordt gegeven door gerenommeerde wetenschappers en door topexperts uit het bedrijfsleven en de publieke sector. In het programma besteden we aandacht aan actuele trends die op organisaties afkomen, denk aan robotisering, de opkomst van de platform-economie, big data en globalisering. Daarbij gaat het altijd om onderwerpen als de relevantie van ontwikkelingen in de buitenwereld voor de organisatie, de relatie met de strategie van de organisatie, de betekenis voor het huidige en toekomstige leiderschap van de organisatie. En uiteraard, de veranderende rol van HR. Het behandelen van deze onderwerpen draagt bij aan de verdere uitbouw van uw strategische partnerrol als eindverantwoordelijke HR-professional.

Leerdoelen

Aan het eind van de opleiding heeft u:

  • Inzicht in recente trends en ontwikkelingen op verschillende niveaus die cruciaal zijn voor effectief leiderschap in organisaties
  • Inzicht in de wijze waarop HR een rol kan spelen in het vergroten van de effectiviteit van leiderschap, gegeven deze trends
  • Kennis en inzichten toegepast op concrete praktijkvoorbeelden
  • De mogelijkheid om de verkregen inzichten te vertalen naar de eigen organisatie
  • Inzichten verkregen in uw eigen effectiviteit


Janka Stoker, programmadirecteur

"Onze opleiding biedt een verdere verdieping en vooral actualisering van uw strategische kennis, dankzij de nieuwste wetenschappelijke inzichten, in combinatie met inzichten van topsprekers uit de praktijk. Na afronding bent u als HR-eindverantwoordelijke een betere sparringpartner in het MT van uw organisatie."

Programmadirecteur Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap & Organisatieverandering en directeur expertisecentrum In the LEAD, Rijksuniversiteit Groningen

Laatst gewijzigd:16 februari 2023 09:49