Skip to ContentSkip to Navigation

Veiligheid avond & weekend

Door de week wordt om ongeveer 18:00 uur de eerste brand- en sluitronde gelopen. In de delen van het gebouw die leeg zijn, wordt dan mogelijk het alarm al aangezet. Nadat deze controle heeft plaatsgevonden wordt er vanuit gegaan dat iedereen weg is. 's Avonds en in het weekend zijn de medewerkers immers in principe niet aanwezig, behalve de vijf personen die de UB draaiende houden.

In verband met overbodige (inbraak)meldingen en eigen veiligheid wordt een ieder die buiten de normale kantoortijden werkzaamheden wil verrichten, verzocht om zich eerst te melden bij de balie van de interne dienst. Als u weer vertrekt, wordt u verzocht om dit ook te melden.
Dit om te voorkomen dat er een onnodig alarm afgaat, met alle consequenties van dien. Verder is uw aanwezigheid niet bekend als u zich niet aanmeldt, en kunt u worden vergeten bij een calamiteit...

Laatst gewijzigd:21 maart 2018 14:59