Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteitOmgangsvormen

Omgangsvormen

De RUG staat voor een goed en veilig werk- en studieklimaat, waarbij op respectvolle wijze met elkaar wordt omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen belangrijke waarden zijn. Onder goede omgangsvormen wordt verstaan dat medewerkers rekening houden met de ander, luisteren naar elkaar en respect hebben voor verschillen met betrekking tot etnische of nationale herkomst, godsdienstige overtuiging, geslacht, seksuele voorkeur en handicap.

Als een medewerker of student te maken heeft gehad met ongewenst gedrag, kan hij of zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon.
Laatst gewijzigd:07 december 2018 12:04
printView this page in: English