Skip to ContentSkip to Navigation

Sustainable Society

News & Events

Ecologen RUG onderzoeken effect Groningse zonneparken op biodiversiteit en bodem

Welke inrichting en welk beheer beste voor natuur en milieu?
19 juni 2020
Ecologen RUG onderzoeken effect Groningse zonneparken op biodiversiteit en bodem in opdracht van Provincie Groningen en Solarfields.
Ecologen RUG onderzoeken effect Groningse zonneparken op biodiversiteit en bodem in opdracht van Provincie Groningen en Solarfields.

Ecologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn gestart met een onderzoek naar biodiversiteit en bodemkwaliteit in Nederlandse zonneparken in de provincie Groningen. In de komende vijf jaar gaan de onderzoekers bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels monitoren. Het doel van het onderzoek is te komen tot de meest optimale inrichting en beheer voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Het betreft een onderzoek in opdracht van de Provincie Groningen en producent van duurzame energie Solarfields.

Met het Klimaatakkoord stijgt de productie van zonne-energie in Nederland voor 2030 aanzienlijk en daarmee ook het aantal grote zonneparken naar 800. Gedeputeerde van de provincie Groningen Henk Staghouwer: "We vinden het belangrijk dat zonneparken op een zo natuurlijk mogelijke manier in het landschap ingepast worden. Over het effect van zonnepanelen op de bodemkwaliteit en biodiversiteit is nog weinig bekend. Vandaar dat we opdracht hebben gegeven voor dit grootschalig wetenschappelijk onderzoek."

Aandacht voor boerenlandvogels

Het gaat om een onderzoek dat uniek is in Nederland. Voor het eerst worden verschillende opstellingen en vormen van beheer van zonnepanelen getoetst. Daarmee wordt onderzocht welk effecten inrichting en beheer hebben op de bodemkwaliteit en biodiversiteit en kunnen bijdragen aan de verbetering ervan.

Onderzoeksleider namens de RUG is dr. Raymond Klaassen: “Hierbij hebben we extra aandacht voor boerenlandvogels. Dit is een soortgroep die het zwaar heeft en waarvoor de aanleg van zonneparken mogelijk een extra bedreiging vormt. Op één van de plekken waar dit najaar een groot zonnepark gerealiseerd wordt, hebben we een eerste meting gedaan. Er blijken graspiepers, gele kwikstaarten en blauwborsten voor te komen. Hoe reageren deze vogels op een opstelling met meer ruimte tussen de zonnepanelen en een ecologisch beheer? De uitdaging is hoe we met een ecologische inrichting van zonneparken een plus op het leefgebied van boerenlandvogels kunnen zetten."

Impact van het onderzoek op toekomstige zonneparken

De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor een natuurlijke inrichting van zonneparken. Door te laten zien dat een zonnepark positief bijdraagt aan de biodiversiteit kan tevens de maatschappelijke acceptatie voor de aanleg van zonneparken vergroot worden. Solarfields is marktleider op het gebied van grootschalige grondgebonden zonneparken. Directeur Gerben Smit: “Omdat het onderzoek een collectief belang dient, hebben de ontwikkelaars Powerfield, Solar Proactive en Ecorus zich als partner aangesloten bij dit onderzoek. Dit laat zien dat we schouder aan schouder staan om een optimale duurzame inpassing van onze parken te bereiken.”

Verloop onderzoek

Tot en met 2025 worden in de provincie Groningen vijftien zonneparken van diverse eigenaren vanaf de aanleg nauwlettend gevolgd. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen bestaande zonneparken. Ook vinden er specifieke experimenten met opstellingen plaats. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met een landelijke onderzoeksgroep

Verschenen berichten in de media:

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 08:12

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...

Follow us onyoutube twitter