Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More News & Events

Groeningen netwerkbijeenkomst wintereditie

Wanneer:do 08-02-2024 09:30 - 14:00
Waar:House of Connections, Grote Markt 21, Groningen

Groeningen organiseert een nieuwe netwerkbijeenkomst. In deze wintereditie, op donderdag 8 februari, speciale aandacht voor de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI en de rol van de waterschappen en de wetenschap. Wat betekenen deze mogelijkheden voor het toekomstig waterbeheer? Hoe wordt Groeningen een klimaatpositieve regio?

We zijn dit keer te gast bij de Rudolf Agricola School for Sustainable Development, de netwerkorganisatie van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hierin werken RUG-wetenschappers en -docenten uit een breed spectrum van disciplines samen met maatschappelijke organisaties en burgers aan routes naar meer duurzaamheid.

Programma

9.30 uur - Inloop met koffie en thee

10.00 uur - De heer Rubert Konijn van het KNMI vertelt over de nieuwe klimaatscenario’s en wat dat betekent voor Groeningen

10.30 uur - Tijd voor vragen uit de zaal

10.45 uur - Het perspectief vanuit de waterschappen (Hunze & Aa’s en Noorderzijlvest) en de wetenschap (dr. Mans Schepers, onderzoeker aan de RuG gericht op de complexe interactie tussen mens en natuurlijke omgeving)

11.30 uur - Pauze met koffie en thee

12.00 uur - Discussie met de sprekers en de zaal onder leiding van dr. Frans Sijtsma (Directeur Rudolf Agricola School voor Duurzame Ontwikkeling / Universitair Hoofddocent Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)

13.00 uur - Netwerklunch

Hoe kom je bij de Rudolf Agricola School for Sustainable Development ?

Follow us onyoutube twitter