Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More News & Events

De toekomstbestendigheid van de politieke partij |DNPP Lustrumcongres

Wanneer:vr 26-01-2024 10:00 - 18:00
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 4, Groningen

Voor geïnteresseerde wetenschappers, practitioners en studenten

In 2023 bestaat het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) vijftig jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum organiseert het DNPP op vrijdag 26 januari 2024 een congres over de toekomstbestendigheid van de politieke partij.

decoratieve afbeelding

Voor geïnteresseerde wetenschappers, practitioners en studenten

In 2023 bestaat het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) vijftig jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum organiseert het DNPP op vrijdag 26 januari 2024 een congres over de toekomstbestendigheid van de politieke partij.

Lees meer over de activiteiten in het kader van het 50-jarig bestaan

Achtergrond

Politieke partijen zijn onmisbare actoren in de representatieve democratie, maar hun schakelfunctie staat onder druk. Door dalende ledentallen en de toegenomen electorale volatiliteit zijn ze losser geraakt van de samenleving en hebben zij zich tegelijkertijd sterker georiënteerd op de staat. Partijen zijn echter ook adaptieve organisaties: zij passen zich aan de veranderende politieke en sociale omgeving aan, bijvoorbeeld wanneer zij mogelijkheden zien om hun electorale concurrentievermogen te vergroten of als zij onzekerheden of risico’s willen verkleinen.

Tegen deze achtergrond richt dit lustrumcongres zich op de impact van maatschappelijke trends, technologische ontwikkelingen en institutionele aanpassingen op de organisatie van de Nederlandse politieke partijen. Daarbij staat de vraag centraal hoe de politieke partijen zich moeten ontwikkelen om ook in de toekomst hun cruciale rol als intermediair tussen samenleving en staat te vervullen. Zo zal er worden nagegaan of trends als personalisering, professionalisering, mediatisering en regulering partijen kansen bieden om hun spilpositie te versterken of daarvoor juist risico’s vormen.

De bijeenkomst is gericht op de uitwisseling tussen experts uit de wetenschap en de politieke praktijk.

Follow us onyoutube twitter