Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More News & Events

Het belang van 'The Dasgupta Review'

17 februari 2021

Begin Februari 2021 is het rapport 'The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review' gepubliceerd. In dit rapport is een onafhankelijke recensie geschreven over de invloed van de economie op de biodiversiteit, onder leiding van professor Sir Partha Dasgupta. Het rapport levert een raamwerk waarin beschreven staat hoe we rekening moeten houden met de natuur in onze economie, en het roept op tot verandering in de economische besluitvorming.

We vroegen prof. dr. Bert Scholtens, hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en gespecialiseerd in duurzaam financieren en beleggen, om een reactie op het rapport:

"Het belang van 'The Dasgupta Review' is dat het natuur en biodiversiteit in het hart van de economie en de economische wetenschap plaatst. Daarmee is de economie terug bij haar wortels, want de eerste economen achten de natuur onlosmakelijk verbonden met de economie. Maar honderd jaar lang is dit inzicht niet verwerkt in economische theorie en beleid. Dasgupta geeft de natuur weer de plaats die het verdient. Dasgupta is een autoriteit op het gebied van de milieu-economie. Het is prijzenswaardig dat hij in de gelegenheid gesteld is dit rapport te schrijven zonder politieke bemoeienis. Het rapport stelt de wisselwerking tussen economie en natuur centraal. Het is een overlevingsgids en geeft richting aan al ons handelen. Het is geen lichte kost en het is een omvangrijk rapport. Het is verplichte kost voor ieder die een geïnformeerde visie wil ontwikkelen over hoe we de teloorgang van onze natuurlijke leefomgeving een halt kunnen toeroepen."

Laatst gewijzigd:02 juni 2023 14:30

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

Follow us onyoutube twitter