Skip to ContentSkip to Navigation

Rudolf Agricola School

More Community
Header image Sustainable Stories

Blog: Klimaatverandering: aandacht voor de dingen die we al goed doen

Date:11 March 2019
Author:Linda Steg
Linda Steg
Linda Steg

Linda Steg, hoogleraar Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, vertelt over motivaties om klimaatverandering tegen te gaan:

Klimaatverandering is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Ook in Nederland ervaren we al negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals toename van extreme weersomstandigheden, droogte, en hittestress. Veel mensen maken zich zorgen over klimaatverandering, en willen ze dat de overheid meer doet om klimaatverandering tegen te gaan. Dat blijkt uit de grote opkomst bij de klimaatmars op 10 maart 2019.

"Wat kunnen we zelf doen om klimaatverandering te verminderen?"

We kunnen zelf veel doen om klimaatverandering te verminderen. Bijvoorbeeld meer duurzame energie gebruiken, onze woning isoleren, minder vliegen, autorijden en vlees eten. Ook kunnen we bedrijven en overheden aansporen om meer te doen. Bijvoorbeeld door klant te worden van bedrijven die zich inzetten voor een duurzame samenleving, te stemmen op partijen die zich inzetten voor klimaatbeleid en onze steun uit te spreken voor klimaatbeleid.

"Hoe kan de overheid mensen motiveren om duurzamer te zijn?"

Allereerst is het belangrijk om grote barrières voor duurzaam gedrag weg te nemen. Zo moet het betaalbaar zijn. Maar geld is vaak niet de belangrijkste en zeker niet de enige drijfveer voor gedrag. We handelen ook duurzaam omdat we het milieu belangrijk vinden en iets goed doen voor het milieu voelt goed. Ook wordt ons gedrag bepaald door wat anderen denken en doen. En soms willen mensen wel duurzaam handelen, maar weten ze niet wat de meest duurzame opties zijn. Dat betekent dat er een breed scala van beleidsopties is om duurzaam gedrag te stimuleren en faciliteren.

In campagnes wordt vaak benadrukt wat mensen allemaal (nog) niet doen. Dit kan averechts werken. Door te benadrukken wat mensen allemaal al wel doen om klimaatverandering tegen te gaan, gaan mensen zichzelf meer zien als duurzaam persoon. Omdat we gemotiveerd zijn te handelen in overeenstemming met hoe we onszelf zien, kan dit er vervolgens toe leiden dat men ook ander duurzaam gedrag gaat vertonen. We zouden dus meer aandacht moeten hebben voor de vele dingen die we met zijn allen al wel doen.

Het draagvlak voor klimaatbeleid zal groter zijn als duurzaam gedrag gemakkelijk wordt gemaakt, we de kosten en voordelen van klimaatbeleid eerlijk verdelen en relevante partijen inspraak hebben bij de besluitvorming. Vanwege de noodzaak en grote uitdagingen waarvoor we staan, is het belangrijk dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en hun steentje bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering

Over Linda Steg

Linda Steg is hoogleraar Omgevingspsychologie bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Linda was een van de twee Nederlandse hoofdauteurs van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapport dat inzicht geeft in het terugdringen van de wereldwijde temperatuurstijging.

About the author

Linda Steg
Follow us onyoutube twitter