Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Press
UGP

De negatief-polaire uitdrukkingen van het Nederlands / Jack Hoeksema

Author: Jack Hoeksema

Title: De negatief-polaire uitdrukkingen van het Nederlands

Een lexicon van de Nederlandse woorden en uitdrukkingen die thuishoren in ontkennende zinnen, maar niet in bevestigende hoofzinnen.

In Groningen is het (niet) pluis, je hoeft vanavond (niet) te werken, Piet heeft hoegenaamd (n)iets op zijn geweten, Machteld is (g)een gemakkelijke tante, Ik had haar in jaren (niet) gezien: al deze zinnen hebben gemeen dat ze zonder het gedeelte tussen haken niet helemaal kloppen. Dit lexicon stelt ze aan u voor, met tal van voorbeelden uit kranten en boeken, en een toelichting bij de contexten waarin de uitdrukkingen gebruikt kunnen worden, en soms iets over veranderingen die ze in de loop der jaren hebben ondergaan.

Last modified:11 March 2024 09.29 a.m.
View this page in: Nederlands