Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Press
UGP

De Grote Methodiekengids / Alain Dekker, Irene IJpma en Martha Martens

Editors: Alain Dekker, Irene IJpma en Martha Martens

Title: De Grote Methodiekengids

De Grote Methodiekengids presenteert een actueel overzicht van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Om de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren kunnen begeleidingsmethodieken erg behulpzaam zijn voor begeleiders, behandelaren en andere betrokkenen. Een begeleidingsmethodiek geeft een medewerker onder andere een gedeelde zienswijze en concrete handvatten om systematischer te handelen. Dit vergroot handelingsbekwaamheid en helpt om beter in te spelen op specifieke behoeften en wensen van cliënten. Daarmee is het werken volgens methodieken één van de manieren voor professionalisering.

Last modified:09 November 2023 10.49 a.m.
View this page in: Nederlands