Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekMaatschappelijke thema'sHealthy Ageing

Healthy Ageing

Gezond en actief ouder worden

Hoe blijven we langer gezond, gelukkig en maatschappelijk actief? Welke factoren bepalen ons fysieke, psychische en sociale welbevinden? Healthy Ageing is een strategisch speerpunt van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Samenleving onder druk

Er komen meer ouderen en zij doen een steeds groter beroep op de samenleving. Tegelijkertijd zijn er steeds minder mensen beschikbaar om zorg te verlenen of bij te dragen aan de opbouw van het pensioen. Deze combinatie van vergrijzing en ontgroening zet onze economie en samenleving onder druk. Dit is het groeiende maatschappelijke probleem dat zich in de gehele westerse wereld voordoet.
Met onderzoek naar de vraag hoe mensen langer gezond, gelukkig en actief kunnen leven, dragen we bij aan het oplossen van dit probleem. Nieuwe kennis leidt tot kansen om gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van mensen te verbeteren.

Onderzoekslijnen binnen RUG en UMCG  

Mensen centraal

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma rond Healthy ageing brengt lijnen vanuit verschillende invalshoeken samen. Vanuit de medische wetenschappen maar ook vanuit celbiologie, scheikunde, natuurkunde, demografie, geografie en economie, sociologie en andere wetenschappelijke disciplines. Want het zijn heel verschillende factoren die het fysieke, psychische en sociale welbevinden in een mensenleven bepalen.

Mensen centraal

RUG en UMCG doen onderzoek dat tastbare resultaten moet opleveren voor burgers en samenleving. Ons onderzoek wordt vaak uitgevoerd in samenspraak met betrokkenen. Het gaat over medische vragen, over het voorkómen en behandelen van ziektes. Het gaat ook over hoe mensen hun leven vormgeven en hoe ze bij afnemende gezondheid zelf regie over hun leven kunnen houden.
Wij stellen de mens centraal in al ons onderzoek, zodat de nieuwe kennis leidt tot oplossingen die mensen daadwerkelijk kunnen en willen gebruiken.

Laatst gewijzigd:13 juli 2017 15:54
printOok beschikbaar in het: English