Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumTaalcursussenEngelsCursussen Engels voor Universiteitsmedewerkers

Verbeter uw Engels - Servicedeskmedewerkers

Spreek en schrijf vol zelfvertrouwen
Duur:10 contacturen.
Studiebelasting:10 uur les en 5-10 uur zelfstudie.
Bedoeld voor: Servicedeskmedewerkers (ICT, niet-ICT, portiers), Engels mondelinge en schriftelijke vaardigheden.


De workshops zijn gericht op het verbeteren van de communicatievaardigheden van (ICT- en niet-ICT-)servicedeskmedewerkers, met speciale aandacht voor interculturele vaardigheden. Waar mogelijk wordt functiespecifiek materiaal gebruikt. Er wordt aandacht besteed aan:

  • vragen beantwoorden
  • informatie en instructies geven
  • het toepassen van formules die over het algemeen beleefd en behulpzaam zijn
  • informatie controleren en verduidelijken
  • interculturele aspecten

Cursussen

Cursus CEFR-niveau
Servicedeskmedewerkers: ICT B1/B2
Servicedeskmedewerkers: niet-ICT B1/B2
Servicedeskmedewerkers: portiers A2/B1


Taal- en Cultuurbeleid van de RUG

Binnen de RUG is vanaf 2014, in overleg met studenten en medewerkers uit alle lagen van de organisatie, een Taal- en Cultuurbeleid (TCB) vastgesteld. Het Talencentrum was nauw betrokken bij de beschrijving en concretisering van dit beleid en levert in de periode 2014-2018 een wezenlijke bijdrage aan de uitvoering van dit beleid door actief gerichte ondersteuning te bieden aan faculteiten en diensten, ondersteunde staf, docenten en studenten. De ondersteuning betreft dan vooral taalvaardigheden en interculturele competenties. Zie ook de website van het TCB.

Zie ook de website van het TCB. Voor meer informatie over het organiseren en/of volgen van een cursus Engels bij het Talencentrum in het kader van het Taal- en Cultuurbeleid kunt u contact opnemen met Annet Huisman (englishsection@rug.nl).

Cursus op maat

Het Talencentrum kan op basis van uw wensen een nieuwe cursus ontwikkelen of we kunnen een bestaande cursus aan uw situatie aanpassen. Cursussen op maat kunnen een-op-een worden gegeven, in kleine groepen of grote organisaties. Ze kunnen worden gegeven in de vorm van presentaties, korte workshops, langere trainingen of competentie-ontwikkelingstrajecten. De cursus kan ook als een reeks workshops op maat worden aangeboden, afgestemd op specifieke functies en afdelingen binnen de RUG. Aanvraagformulier cursussen Engels

Laatst gewijzigd:26 oktober 2017 11:57
printView this page in: English