Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumVertalen en corrigeren

RUG-terminologiedatabase

Het is vaak lastig om de juiste vertaling van universitaire of onderwijstermen te kiezen. Met de terminologiedatabase van de Rijksuniversiteit Groningen vind je snel de correcte vertaling van een term.

Inhoud van de database

De database bevat vertalingen van termen die binnen de Rijksuniversiteit Groningen worden gebruikt op het gebied van onderwijs en HR, aangevuld met meer algemene onderwijstermen. Het College van Bestuur van de RUG bepaalt de standaardtermen die binnen de universiteit worden gebruikt, en hun vertalingen. Bij alle termen in de database staat duidelijk aangegeven of het gaat om een terminologiekeuze die is goedgekeurd door het College van Bestuur van de RUG, of dat het een term uit een andere betrouwbare bron betreft, bijvoorbeeld Nuffic, NVAO of Tuning.


Instructies

Bij het ontwikkelen van deze database stond gebruiksgemak voorop. De huidige versie is een proefversie, dus maak gebruik van de feedbackknop!

 • Klik op het vlaggetje van je brontaal, kies je talencombinatie uit het dropdownmenu en typ je term.
 • De vertaalopties verschijnen direct in beeld.
 • Klik op de vertaling voor meer informatie.

De database is geen uitputtend woordenboek maar een handzame lijst voor iedereen die regelmatig zoekt naar de juiste vertaling van (universitaire) onderwijstermen. We hopen dat deze database blijft groeien en zal bijdragen aan een consistente vertaling van onderwijs- en HR-terminologie binnen Europa.

Op dit moment is de database in twee talen en twee richtingen beschikbaar: van Nederlands naar Engels en andersom, maar we hopen binnenkort meer talen te kunnen toevoegen.

Veel plezier met de database en vergeet niet om ons je suggesties te sturen.


Ontwikkeling van de database

Deze database is een uitgebreide versie van de lijst van onderwijstermen die door de jaren heen is opgebouwd door de Universitaire Vertaal- en Correctiedienst (UVC), aangevuld met diverse andere terminologielijsten op het gebied van onderwijs. We zijn de samenstellers van deze lijsten zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van hun terminologie. Deze versie leunt ook op de HOTNeV-project, dat werkt aan consistentie binnen hogeronderwijsterminologie in Nederland en Vlaanderen.

Bronvermelding

 • Notebook – Nederlandse en Vlaamse onderwijstermen in het Engels
  Kees Broekhof, met medewerking van Teresa Morris en Luc Stoops (Utrecht 1999)
 • Tuning – Tuning Educational Structures in Europe. Universities’ contribution to the Bologna Process
  Edited by Julia Gonzáles and Robert Wagenaar (Bilbao 2005)
 • Universitaire Vertaal- en Correctiedienst, Talencentrum, RUG
 • HOTNeV – HogerOnderwijsTerminologie in Nederland en Vlaanderen.
Laatst gewijzigd:08 januari 2019 10:36
printView this page in: English