Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumVertalen en corrigeren

RUG-terminologiedatabase

Het kiezen van de juiste vertaling van universitaire of onderwijstermen is vaak lastig. De terminologiedatabase van de Rijksuniversiteit Groningen helpt u snel de correcte vertaling van een term vinden.

Inhoud van de database

De database bevat vertalingen van termen die binnen de Rijksuniversiteit Groningen worden gebruikt op het gebied van onderwijs en HRM, aangevuld met meer algemene onderwijstermen. Het College van Bestuur van de RUG bepaalt de standaardtermen die binnen de universiteit worden gebruikt, en hun vertalingen. Bij alle termen in de database staat duidelijk aangegeven of het gaat om een terminologiekeuze die is goedgekeurd door het College van Bestuur van de RUG, of dat het een term uit een andere betrouwbare bron betreft.


Instructies

Bij het ontwikkelen van deze database stond gebruiksgemak voorop.

  • U hoeft alleen op het keuzerondje naast de gewenste talencombinatie te klikken, uw term in te typen en op enter te klikken.
  • De vertaling verschijnt dan direct in beeld, vergezeld door tips voor gebruik en context.
  • De gebruikstaal van de database is de taal die u voor uw browser hebt geselecteerd.

Via de knop ‘Reageer op deze vertaling’ kunt u suggesties voor verbeteringen of nieuwe termen indienen. Alle binnengekomen suggesties worden binnen 2 weken verwerkt om de database zoveel mogelijk up-to-date te houden. Deze database is er voor uw gemak en we stellen uw suggesties dan ook zeer op prijs.

Op dit moment is de database in 2 talen en 2 richtingen beschikbaar: van Nederlands naar Engels en andersom.


Ontwikkeling van de database

Deze database is een uitgebreide versie van de lijst van onderwijstermen die door de jaren heen is opgebouwd door de Universitaire Vertaal- en Correctiedienst (UVC), aangevuld met diverse andere terminologielijsten op het gebied van onderwijs. We zijn de samenstellers van deze lijsten zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van hun terminologie.

De database is geen uitputtend woordenboek maar een handzame lijst voor iedereen die regelmatig zoekt naar de juiste vertaling van (universitaire) onderwijstermen. We hopen dat deze database blijft groeien en zal bijdragen aan een consistente vertaling van onderwijs- en HRM-terminologie binnen de Rijksuniversiteit Groningen.

Bronvermelding

  • Notebook – Nederlandse en Vlaamse onderwijstermen in het Engels
    Kees Broekhof, met medewerking van Teresa Morris en Luc Stoops (Utrecht 1999)
  • Tuning – Tuning Educational Structures in Europe. Universities’ contribution to the Bologna Process
    Edited by Julia Gonzáles and Robert Wagenaar (Bilbao 2005)
  • Universitaire Vertaal- en Correctiedienst, Talencentrum, RUG
Laatst gewijzigd:10 november 2017 12:03
printOok beschikbaar in het: English