Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumTaalcursussenEngelsCursussen Engels voor Universiteitsmedewerkers

Van academische tekst tot publicatie

Duur:12 contacturen.
Studiebelasting:12 uur les en 12-18 uur zelfstudie.
Bedoeld voor: Promovendi, Publiceren in het Engels, CEFR-niveau B2/C1.


Tijdens de cursus 'Van academische tekst tot publicatie' wordt u gecoacht en geadviseerd over stijl, interpunctie, register, grammatica, etcetera om zo uw schrijfvaardigheid/artikelen te verbeteren en u beter uit te rusten voor schrijf- en redactietaken in de toekomst. In de cursus wordt aandacht besteed aan:

  • eigen teksten en artikelen van cursisten
  • informatie beoordelen
  • informatie sorteren
  • wetenschappelijke teksten schrijven
  • een artikel publicatieklaar maken
  • verschillende formats vergelijken

Het gaat erom dat u leert schrijven als een native speaker van het Engels, en zich op die manier onderscheidt van anderen.


Taal- en Cultuurbeleid van de RUG

Binnen de RUG is vanaf 2014, in overleg met studenten en medewerkers uit alle lagen van de organisatie, een Taal- en Cultuurbeleid (TCB) vastgesteld. Het Talencentrum was nauw betrokken bij de beschrijving en concretisering van dit beleid en levert in de periode 2014-2018 een wezenlijke bijdrage aan de uitvoering van dit beleid door actief gerichte ondersteuning te bieden aan faculteiten en diensten, ondersteunde staf, docenten en studenten. De ondersteuning betreft dan vooral taalvaardigheden en interculturele competenties. Zie ook de website van het TCB.

Voor meer informatie over het organiseren en/of volgen van een cursus Engels bij het Talencentrum in het kader van het Taal- en Cultuurbeleid kunt u contact opnemen met Annet Huisman (englishsection@rug.nl).

Cursus op maat

Het Talencentrum kan op basis van uw wensen een nieuwe cursus ontwikkelen of we kunnen een bestaande cursus aan uw situatie aanpassen. Cursussen op maat kunnen een-op-een worden gegeven, in kleine groepen of grote organisaties. Ze kunnen worden gegeven in de vorm van presentaties, korte workshops, langere trainingen of competentie-ontwikkelingstrajecten. De cursus kan ook als een reeks workshops op maat worden aangeboden, afgestemd op specifieke functies en afdelingen binnen de RUG. Aanvraagformulier cursussen Engels

Laatst gewijzigd:26 oktober 2017 11:54
printView this page in: English