Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language Centre Language courses Dutch Dutch for native speakers of German

Cursussen Nederlands voor Duitstaligen

Algemene informatie
Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) biedt taalcursussen Nederlands aan die speciaal zijn ontwikkeld voor moedertaalsprekers van het Duits.

Vanwege de taalkundige overeenkomsten tussen het Duits en het Nederlands kunnen moedertaalsprekers van het Duits vaak sneller de Nederlandse taal leren dan anderstaligen uit andere taalgebieden. In het lesmateriaal en de lessen worden verschillen en overeenkomsten tussen het Duits en Nederlands besproken. Zaken die voor Duitstaligen weinig problemen opleveren, worden kort behandeld. Aan zaken die lastig zijn voor deze doelgroep, wordt veel aandacht besteed.

Deze cursussen sluiten niet goed aan bij geïnteresseerden met een andere moedertaal dan het Duits. Ook is onze ervaring dat geïnteresseerden die Duits niet als moedertaal hebben maar wel hebben geleerd, geen optimaal leerresultaat behalen in deze cursus en zich beter kunnen inschrijven voor een algemene groepscursus of een cursus voor RUG-studenten, PhD's en postdocs.


Uw niveau > spreekuur

De algemene cursussen Nederlands voor anderstaligen van het Talencentrum worden beschreven in termen van het Common European Framework of Reference (CEFR). Aan de hand van dit referentiekader, dat is ontwikkeld door de Raad van Europa , kunnen we taalvaardigheidsniveaus gemakkelijk met elkaar vergelijken en toetsscores interpreteren.

Wanneer u zich voor een cursus wilt inschrijven en u nog niet eerder een cursus bij het Talencentrum heeft gevolgd, dan dient u eerst het spreekuur Nederlands te bezoeken voor een adviesgesprek. U kunt zich alleen inschrijven met een passend advies. Uitzondering is dat studenten en medewerkers van de RUG voor een beginnerscursus (vanaf niveau 0) het spreekuur niet hoeven te bezoeken.

Vergoeding voor RUG-studenten en -personeel

Internationale studenten (voltijd), PhD's en postdocs van de RUG kunnen op kosten van het College van Bestuur cursussen Nederlands voor Duitstaligen volgen bij het Talencentrum. Lees alles over deze regeling hier. Deze doelgroep dient zich anders in te schrijven, volg hiervoor deze inschrijvingsprocedure.

Annuleringsregeling voor cursussen Nederlands voor Duitstalige RUG-studenten vergoed door het College van Bestuur

  1. Let op: wanneer je niet tijdig annuleert, vervalt (een deel van) jouw tegoed aan 126 gratis cursusuren. Je kunt een aanvraag tot annulering indienen via jouw profiel in ons online inschrijfsysteem.

    1. Bij annulering tot uiterlijk 5 werkdagen vóór het begin van de cursus verlies je geen tegoed.
    2. Bij annulering vanaf 5 werkdagen voor het begin van de cursus verlies je het aantal totaal aantal cursusuren van de geannuleerde cursus van jouw tegoed (van in totaal 126 uur).

Studielast

Bij de beschrijving van een cursus staat onder ‘Studiebelasting’ de inzet die van de cursist wordt verwacht in een cursus. Een studiebelasting van 28 uur staat gelijk aan 1 ECTS.

Bewijs van deelname

Bij voldoende aanwezigheid (75%) en voldoende resultaat ontvangt u aan het einde van de cursus een certificaat.

Lesduur

Een lesuur duurt 50 minuten (exclusief pauze). Alle cursussen beginnen op het hele uur.

Laatst gewijzigd:01 april 2020 10:13
printView this page in: English