Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Bronverwijzingen en bibliografie

Verwijssysteem MLA

Veel literatuurwetenschappers en taalkundigen hanteren de Humanities Style die ontwikkeld is door de Amerikaanse Modern Language Association (MLA), kortweg de MLA-stijl. De basis van deze stijl is de lijst van de aangehaalde werken die aan het eind van de publicatie wordt opgenomen.

Verwijzingen in de tekst

In de tekst zelf wordt bij citaten en parafrases naar items uit de lijst met geraadpleegde weken verwezen door middel van vermelding van de auteur (hetzij tussen ronde haakjes, hetzij in de lopende tekst) en het paginanummer (tussen ronde haakjes):

In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld (Howarth 17).

 • Voor parafrases waarin de auteur van de brontekst wordt genoemd, wordt altijd de tegenwoordige tijd gehanteerd:
  In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen (17).
 • Bij verwijzing naar titels met meer dan 3 auteurs kan worden volstaan met de naam van de eerste auteur, gevolgd door ", et al." of ", e.a." NB: in de eventuele lijst met geraadpleegde werken alle auteurs noemen. Deze analyse van de relatie tussen theater en maatschappelijke ontwikkelingen wordt bevestigd in Goldstein et al. (159-63).
 • Zie voor nadere instructies met betrekking tot het verwerken van documentatie de pagina over citeren en parafraseren.


Titelbeschrijvingen


Boek

Renkema, J. Schrijfwijzer. Handboek voor duidelijk taalgebruik. 3e druk. 's-Gravenhage: Sdu, 1995.

 • Auteur(s). Titel. editie/druk [indien niet de eerste] Plaats: Uitgever, jaar van uitgave [van de gebruikte editie/druk].


Bundel met bijdragen van meerdere auteurs

Howarth, William D., ed. Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

 • Redacteur(s), ed(s). [of: red.] Titel. editie/druk. Plaats: Uitgever, jaar van uitgave.


Tijdschriftartikel

Flower, L. en J.R. Hayes. ‘A Cognitive Process Theory of Writing’. College Composition and Communication 32 (1981): 365-87.

 • Auteur(s). ‘Titel’. Tijdschrifttitel. nummer van de jaargang (jaartal): pagina’s.


Artikel in een bundel

Flower, L. en J.R. Hayes. ‘The Dynamics of Composing. Making Plans and Juggling.’ Cognitive Processes of Writing Constraints. Eds. L.W. Gregg en E.R. Steinberg. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1980: 31-50.

 • Auteur(s). ‘Titel’ Titel van de bundel Editeur(s). Plaats: Uitgever, jaartal: pagina’s.


Bron op CD-ROM

Rooseboom, H. ‘Reve houdt uitverkoop in Het Boek van Violet en Dood. De Stem 2 maart 1996. Literom CD-ROM. Biblion Uitgeverij. 2000.

 • Auteur(s). ‘Titel van de bron’. Titel van het oorspronkelijke medium datum. Titel van de CD-ROM. CD-ROM. Distributeur. publicatiedatum.


Online-bron

Nielsen, Jakob. ‘Does the Internet make us lonely?,’ Useit. (2000): 5 pars. Online. Internet. 14 september 2000. Beschikbaar http://www.useit.com/alertbox/20000220.html .

 • Auteur(s). ‘Titel van de tekst/bron’. Titel van het volledige werk. versie, nummer van de jaargang (jaartal): aantal paragrafen/pagina’s. Medium. Netwerknaam. Volledige datum van raadpleging. Beschikbaar URL.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2023 09:41