Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Bronverwijzingen en bibliografie

Verwijssysteem Chicago

De stijl die wordt voorgeschreven door de klassieke Chicago Manual of Style is tamelijk gangbaar in de geesteswetenschappen en in algemene werken. Kenmerkend voor deze stijl is het verwijzen naar bronnen met behulp van voet- of eindnoten (onderaan de pagina, respectievelijk aan het eind van de tekst), eventueel in combinatie met een lijst met geraadpleegde werken aan het eind van de tekst.

NB: voet- of eindnoten kunnen verschillende functies vervullen:

 • Bibliografische noten verwijzen naar bronnen voor geciteerde of geparafraseerde passages.
 • Explicatieve (of informatieve) noten bevatten extra inhoudelijke informatie die belangrijk genoeg is om te vermelden maar die het verloop van de eigenlijke tekst zou onderbreken.

Verwijzingen in de tekst

Bij een eerste verwijzing plaats je het nootnummer in de tekst onmiddellijk na de passage waarop de verwijzing betrekking heeft (in superscript; Word doet dit met de functie Insert Footnote automatisch); in de voet- of eindnoot zelf geef je een zo volledig mogelijke bibliografische verwijzing.

In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd.5

 • 5 William D. Howarth, ed. Comic drama. The European Heritage , (London: Methuen, 1978), 17.
  Auteur(s), ed. Titel , (Plaats: Uitgever, jaar van uitgave), pagina.
 • Bij volgende verwijzingen naar dezelfde bron kan worden volstaan met een verkorte verwijzing:
  9 Howarth, 20.
  Auteur [achternaam], pagina.
 • Bij verwijzing naar titels met meer dan 3 auteurs:
  Alleen de naam van de eerste auteur, gevolgd door ", et al." of ", e.a.". NB: in de eventuele lijst met geraadpleegde werken alle auteurs noemen:
  12 H. van Gessel, et al. Het nieuwe stijlboek. De Volkskrant. (Den Haag: Sdu, 1997), 35.

Titelbeschrijvingen

In de eventuele lijst met geraadpleegde werken zien de titelbeschrijvingen er iets anders uit dan in de noot met de eerste verwijzing. Dit vanwege de alfabetische ordening van de werken (m.n. voornaam/-letters achter de achternaam. Verder: geen ronde haken rond plaats, uitgever en jaartal).

Boek

Renkema, J. Schrijfwijzer. Handboek voor duidelijk taalgebruik. 3e druk. 's-Gravenhage: Sdu, 1995.

 • Auteur(s). Titel. editie/druk [indien niet de eerste] Plaats: Uitgever, jaar van uitgave [van de gebruikte editie/druk].


Bundel met bijdragen van meerdere auteurs

Howarth, William D, ed. Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

 • Redacteur(s), ed(s). [of: red.] Titel. editie/druk. Plaats: Uitgever, jaar van uitgave.


Tijdschriftartikel

Flower, L. and J.R. Hayes. ‘A Cognitive Process Theory of Writing’. College Composition and Communication 32 (1981): 365-87.

 • Auteur(s). ‘Titel’. Tijdschrifttitel nummer van de jaargang (jaartal): pagina’s.


Artikel in een bundel

Flower, L. and J.R. Hayes. ‘The Dynamics of Composing. Making Plans and Juggling.’ Cognitive Processes of Writing Constraints. Eds. L.W. Gregg and E.R. Steinberg. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1980: 31-50.

 • Auteur(s). ‘Titel’ Titel van de bundel. Ed(s). Editeur(s). Plaats: Uitgever, jaartal: pagina’s.


Bron op CD-ROM

Rooseboom, H. ‘Reve houdt uitverkoop in Het Boek van Violet en Dood. De Stem 2 maart 1996. Literom [CD-ROM], Biblion Uitgeverij, 2000.

 • Auteur(s). ‘Titel van de bron’. Titel van het oorspronkelijke medium datum. Titel van de CD-ROM [CD-ROM], Distributeur, publicatiedatum.


Online-bron

Nielsen, Jakob. ‘Does the Internet make us lonely?,’ Useit. (2000): 5 pars. [online tijdschrift], geraadpleegd 14 september 2000. Beschikbaar via http://www.useit.com/alertbox/20000220.html .

 • Auteur(s). ‘Titel van de tekst/bron’. Titel van het volledige werk. versie, nummer van de jaargang (jaartal): aantal paragrafen/pagina’s [tekstgenre], geraadpleegd volledige datum. Beschikbaar via URL.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2023 09:41