Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Bronverwijzingen en bibliografie

Verwijssysteem APA

In sommige letterendisciplines, in het bijzonder die disciplines die sterk op de sociale wetenschappen georiënteerd zijn, wordt de zogenaamde APA-stijl gehanteerd, ontwikkeld door de American Psychological Association. In deze stijl wordt uitgegaan van een lijst met aangehaalde werken aan het eind van de tekst.

Verwijzingen in de tekst

In de tekst zelf wordt bij citaten en parafrases naar items uit de lijst met geraadpleegde werken verwezen door middel van alfabetische vermelding van de auteur(s), het jaar van publicatie, en bij citaten ook altijd het paginanummer. Verwijzingen naar auteur(s) en jaar van publicatie staan veelal tussen ronde haakjes, maar kunnen ook in lopende tekst worden verwerkt. Voor parafrases waarin de auteur van de brontekst in de lopende tekst wordt genoemd, wordt altijd de verleden tijd of het perfectum gebruikt. Bij vermelding van het paginanummer wordt altijd "p." voor het paginanummer genoteerd. Als binnen 1 tekst meermalen naar eenzelfde bron wordt verwezen, volstaat aanduiding van het jaartal bij de eerste vermelding.

Voorbeelden

  • De episodeanalyse is ontstaan onder invloed van het werk van Bartlett (1932) en Propp (1968, 1997). Bartlett heeft met zijn onderzoek naar het onthouden van verhalen een belangrijke stempel gedrukt op het onderzoek naar narratieve structuren. […]
  • Op het spoor gebracht door Bartlett en Propp probeerden andere onderzoekers (m.n. Rumelhart, 1975, 1977; Stein & Glenn, 1979, 1979, 1982; Thorndyke, 1977) de regels die mensen zouden gebruiken om een verhaal te begrijpen te vangen in een zogenaamde verhaalgrammatica.

Pas bij verwijzing naar titels met meer dan 5 auteurs kan worden volstaan met de naam van de eerste auteur, gevolgd door ", et al." of ", e.a." NB: noem in de eventuele lijst met geraadpleegde werken alle auteurs. Zie voor nadere instructies met betrekking tot het verwerken van documentatie Citeren en parafraseren.

Titelbeschrijvingen


Boek

Renkema, J. (1995). Schrijfwijzer. Handboek voor duidelijk taalgebruik (3e druk). 's-Gravenhage: Sdu.

  • Auteur(s). (jaar van uitgave). Titel. (editie/druk [indien niet de eerste]). Plaats: Uitgever.


Bundel met bijdragen van meerdere auteurs

Gregg, L.W., & Steinberg, E.R. (Eds.). (1980). Cognitive processes of writing constraints. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

  • Redacteur(s), (Ed(s)). [of: (Red.).] (jaartal). Titel. editie/druk. Plaats: Uitgever, jaar van uitgave. NB: In de APA-stijl wordt in Engelse titels alleen het eerste woord van de titel (en dat van de ondertitel) met een aanvangskapitaal geschreven. Verder worden de voorletters van alle auteurs en/of editeurs achter hun achternamen geplaatst.


Tijdschriftartikel

Flower, L., & Hayes, J.R. (1981). A cognitive process theory of writing. College composition and communication 32, 365-387.

  • Auteur(s). (jaartal). Titel. Tijdschrifttitel, nummer van de jaargang, pagina’s.


Artikel in een bundel

Flower, L., & Hayes, J.R. (1980). The dynamics of composing. Making plans and juggling. In L.W. Gregg & E.R. Steinberg (Eds.), Cognitive Processes of Writing Constraints (pp. 31-50). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

  • Auteur(s). (jaartal). Titel. In Editeur(s) (Ed(s).), Titel van de bundel (pp. pagina’s). Plaats: Uitgever.


Bron op CD-ROM

Rooseboom, H. (1996, 2 maart). Reve houdt uitverkoop in Het Boek van Violet en Dood. Literom [CD-ROM], Beschikbaar: Biblion Uitgeverij: Literom.

  • Auteur(s). (datum). Titel van de bron. Titel van de CD-ROM [CD-ROM], Beschikbaar: Distributeur: Titel van de CD-ROM Item: nummer.


Online-bron

Nielsen, Jakob. (2000, 20 februari). Does the Internet make us lonely? [5 paragrafen]. Useit [Online tijdschrift]. Beschikbaar: http://www.useit.com/alertbox/20000220.html .

  • Auteur(s). (datum van creatie). Titel van de tekst/bron. [aantal paragrafen/alinea’s]. Titel van het volledige werk [Teksttype]. Beschikbaar: URL.
Laatst gewijzigd:25 augustus 2023 09:41