Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Communication training Academic Communication Skills Manual Schriftelijk: studenten Bron- en literatuurgebruik

Bron- en literatuurgebruik

Iedere wetenschappelijke tekst bouwt voort op wat in eerder onderzoek aan de orde is geweest, door bestaande kennis en inzichten aan te vullen, te ondersteunen, te nuanceren, te bestrijden of te resumeren.

  • Bij het verwerken van passages uit bronnen voor literatuuronderzoek word je geacht om duidelijk en eerlijk aan te geven uit welk werk de gebruikte inzichten en kennis afkomstig zijn.
  • Door systematisch literatuur te zoeken versnel je het zoekproces en begin je goed aan je onderzoek.
  • Over het hoe, wat en waarom van de manier waarop je andermans gedachtegoed in je eigen tekst kunt of moet opnemen, lees je in citeren en parafraseren.
  • In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar documentatiebronnen en het beschrijven van titels van publicaties. Oriënteer je op de meest gangbare stijlen in de geesteswetenschappen: APA, MLA, Chicago en Vancouver.
Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34