Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBExecutive MastersEMAEMA | De opleiding

Vakkenoverzicht/toelichting studielast

Vanaf het studiejaar 2016-2017 ziet het EMA programma er als volgt uit. Dit programma is nieuw qua opzet en sluit aan met de gewijzigde bachelor-master structuur bij de Faculteit Economie & Bedrijfskunde en de nieuwe eindtermen van de CEA.

Cursusprogramma EMA:

EMA cursusprogramma
Enlarge (same window)

Het programma is zodanig ingericht dat de studiedruk zoveel mogelijk buiten de zogenaamde ‘busy season’ van de accountantskantoren valt. Dit houdt in dat in de andere perioden de studiedruk zwaarder is. De cursussen zijn zodanig in de tijd gepositioneerd, dat de reguliere kansen voor de twee landelijke schriftelijke examens (Internal Control en Auditing) in december worden afgenomen (herkansing in juni/juli). In beide collegejaren wordt een collegevrije periode gerealiseerd van medio januari tot medio april.

De vakken worden modulair aangeboden, veelal gedurende hele collegedagen. Tijdens deze collegedagen – die een intensief karakter hebben – wordt in verschillende onderwijsvormen – plenair en in groepjes – gewerkt.

Omdat de EMA uitmondt in een mastergraad, is sprake van een afstudeerwerkstuk. Dit wordt gerealiseerd in een portfolio, waarvan het eerste deel ingaat op de relatie tussen Internal Control en Corporate Governance (IC-CG Integratie Portfolio deel I) en het tweede deel ingaat op de relatie tussen Audit & Assurance en Corporate Governance (CG-AA Integratie Portfolio deel II). Het derde deel van het afstudeerwerkstuk wordt gerealiseerd in het vak Afronding Accountancy Portfolio deel III en het afsluitend mondeling examen. Het portfolio bestaat uiteindelijk uit de groepsuitwerkingen van een complexe casus vanuit het perspectief van Corporate Governance, individuele uitwerkingen van een daaruit voortvloeiend of daaraan gerelateerd dilemma en een wetenschappelijke verdieping op basis van literatuur.

Het vak Afronding Accountancy Portfolio deel III wordt deels aangeboden tijdens de ‘busy season’, daarbij is echter sprake van een zeer beperkt aantal colleges die – waar mogelijk – buiten de collegevrije periode worden gepland. Het startcollege is in blok 1.2 en het afsluitende college is gepland in blok 2.2. Aanwezigheid bij deze colleges is verplicht.

Het collegejaar start traditiegetrouw met het Openingscollege (op de eerste vrijdag na de opening van het academisch jaar). Ook voor de studenten die deelnemen aan deze EMA-opleiding is participatie in het Openingscollege verplicht. Dit Openingscollege wordt verzorgd door interessante gastsprekers die ingaan op een actueel thema uit de wereld van de accountant.

De Executive Master of Accountancy kent één startmoment en dat is in september. Het is niet mogelijk om in februari in te stromen.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de studiegids EMA.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2017 11:14