Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessPart of University of Groningen

FEB for Business

Faculty of Economics and Business
FEB for BusinessBusiness SchoolExecutive mastersExecutive Master of Finance and Control

Waarom de EMFC?

Volg de post-masteropleiding tot registercontroller

Kleinschalige colleges met veel interactie, een persoonlijke sfeer waarin academische kwaliteit voorop staat en docenten die met passie de wetenschap en de praktijk met elkaar verbinden. Dat zijn de kenmerken van de EMFC in Groningen.


Blijf ontwikkelen
feb

De Executive Master of Finance and Control is een wetenschappelijke beroepsopleiding met een stevige bedrijfskundige component. Alle kennis en inzichten die u aangereikt krijgt, voldoen aan wetenschappelijke kwaliteitscriteria en zijn direct toepasbaar in de praktijk. Naast het bestuderen van vakken als Accounting en Controlling, ontwikkelt u leiderschaps- en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van een financiële topfunctie.

Leer van anderen

De colleges die u volgt zijn interactief en kleinschalig, met een groepsgrootte van
omstreeks 20 personen. Hierdoor biedt onze EMFC-opleiding veel ruimte voor
individuele ontwikkeling en het delen van persoonlijke ervaringen. De colleges zijn
altijd verrassend, mede door interessante cases die voor veel discussie zorgen en
vanwege de eigen inbreng van studenten.

Omdat ons docententeam bestaat uit zowel wetenschappers als praktijkdocenten, treedt er tijdens de colleges een wisselwerking op tussen academische kwaliteit en inzichten uit het bedrijfsleven. In korte tijd ontwikkelt u leiderschaps- en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van een financiële topfunctie.

Denk verder

In Groningen leren wij u verder te kijken dan een enkel vraagstuk. Onze docenten geven u inzicht in de complexe rol van uw organisatie in haar omgeving. Hierbij is aandacht voor professionele normen en waarden en ethische dilemma's. Met onze EMFC-opleiding heeft u binnen 2 jaar de RC-titel op uw naam en heeft u recht op inschrijving in het VRC-register. Tevens bieden wij maatwerk op basis van uw persoonlijke belangen en werksituatie; in overleg kunt u een individuele studieroute volgen.


Speel in uw organisatie een krachtige rol bij de vertaling van strategie naar operationele doelen.

Bent u een professional die wil groeien binnen het vakgebied van finance and control? Met de post-masteropleiding EMFC ontvangt u gedegen vakkennis, werkt u aan uw zakelijke vaardigheden en ontwikkelt u een kritische blik op bedrijfsprocessen in de financiële wereld.

Samen met u werken wij aan de volgende competenties:

blokjes
  • analytische en academische vaardigheden
  • diepgaand inzicht in het wetenschappelijke veld van accounting, control en finance
  • interactieve vaardigheden
  • schrijfvaardigheid
Laatst gewijzigd:09 oktober 2018 13:46