Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Connecting for impact
Business School

Nieuw managementprogramma Digitale Strategie 3.0 van UGBS, Samenwerking Noord en IT Academy

16 maart 2023

Bedrijven en organisaties hebben te maken met een sterk veranderende omgeving en behoefte aan actuele scholing op dit terrein, zo blijkt uit onderzoek van IT netwerkorganisatie Samenwerking Noord. De aangesloten IT professionals hebben de ambitie om de ontwikkelingen aan te pakken en zelfs voorop te lopen bij de transitie van analoog naar digitaal, van lineaire naar circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energie en bij het verbeteren van maatschappelijke impact. Samen met UGBS en de IT Academy Noord Nederland wordt daarom een nieuwe managementscholing ontwikkeld voor Digitale Strategie 3.0.

Bij al deze transities kan digitale transformatie namelijk helpen bij het bepalen van richting en het geven van invulling eraan. Digitale transformtie biedt houvast en een hulpmiddel om de uitdagingen te meten en te lijf te gaan.

Programmainhoud

Het nieuwe managementprogramma Digitale Strategie 3.0 is gericht op organisaties die de stap willen maken van digitalisering (2.0) naar digitale transformatie (3.0). Het programma zal een theoretisch raamwerk en denkkader bieden om structuur aan te brengen in een warboel aan keuzes en externe prikkels. Ook staat de toepassing van het geleerde in de eigen praktijk centraal in interactieve sessies onder het motto bring-your-own case of bring-your-own colleague. Het diverse netwerk van Samenwerking Noord biedt de mogelijkheid te leren van ambitievolle ‘peers’ uit verschillende branches.

Vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Hoe realiseer je impact door meer controle en sturing?
  • Hoe invulling te geven aan digitale projecten voor gerichte groei?
  • Hoe te sturen op basis van data? (echt datagedreven werken!)
  • Hoe nieuwe waarde te creëren?
  • Welke nieuwe rollen aan te nemen in de keten (bijv. ketenregisseur)?

Doelgroep

Primair richt de scholing zich op verantwoordelijken voor IT en digitalisering in rollen zoals: hoofd/manager ICT, programmamanager digitale transformatie, directeur, strategisch adviseur.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en de sprekers volgt in de loop van het voorjaar van 2023.

UGBS biedt meer (maatwerk)opleidingen rond het thema digitale transformatie. Voor vragen daarover kunt u contact opnemen met de wetenschappelijk directeur van UGBS, gespecialiseerd in innovatie en digital business:

Thijs Broekhuizen

Dr. Thijs Broekhuizen

T: (+31) 050 36 33 777
E: t.l.j.broekhuizen rug.nl

Laatst gewijzigd:02 augustus 2023 11:21

Meer nieuws