Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning

De zorg heeft meer strategische leiders nodig

04 november 2021
Oskar
Door: dr. O.P. (Oskar) Roemeling

Veranderingen in het zorglandschap volgen elkaar in rap tempo op en zijn soms moeilijk voorspelbaar. Zo is eHealth is al langere tijd in opkomst, toch heeft niemand de recente versnellingen onder invloed van COVID-19 zien aankomen. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om vooruit te kijken en te denken binnen het medische domein. We hebben het graag met u over het belang van strategisch leiderschap onder medisch specialisten.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen op bestuursniveau

In de praktijk zien we dat specialisten vaak doorgroeien naar bestuurlijke functies. Hun rol breidt zich uit met managementtaken en andere verantwoordelijkheden, ondertussen blijven er trends en nieuwe ontwikkelingen opkomen. Huidige vragen die spelen op de werkvloer zijn onder andere: Welke nieuwe zorginnovaties willen we implementeren? Hoe gaan we om met veranderingen binnen de bredere organisatie? En hoe gaan wij als vakgroep om met eHealth?

Ook op leiderschapsniveau ligt er de wens om collega’s adequaat te ondersteunen en om aanpalende disciplines zo goed mogelijk te betrekken. Er is behoefte aan serieuze gesprekspartners voor het bestuur, die tevens de belangen van vakgenoten behartigen. Bezit u als specialist de juiste kennis en vaardigheden om deze rol te vervullen?

Strategisch leiderschap voor Medisch Specialisten

Een goede strategische leider begrijpt hoe het zorglandschap in elkaar zit en kent de weg door het huidige zorgnetwerk. In de nieuwe 6-daagse opleiding Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten van de University of Groningen Business School wordt u klaargestoomd om de regie te pakken in dit krachtenveld en leert u de dynamiek tussen de verschillende spelers beter te doorgronden. Hiermee ontwikkelt u zich tot een volmaakte gesprekspartner voor het bestuur.

De opleiding gaat in op vragen als: Waar zitten de afhankelijkheden in het zorgsysteem en welke potentiële knelpunten kunnen we voorzien? Kunnen we nu beslissingen nemen en aanpassingen maken om onze zorg ook in de toekomst te garanderen? Met een beweging richting superspecialisatie kunnen we hoog complexe zorg in de toekomst het hoofd bieden, maar hoe zorgen we voor voldoende 'superspecialisten' en moeten we deze ook centraliseren? En maakt centralisatie zorg niet kwetsbaar in het geval van een crisis?

Tijdens de opleiding leert u bedrijfseconomische kennis te verbinden met zorginhoudelijke kennis. Als strategisch leider krijgt u een beter begrip van de medische en bedrijfskundige mogelijkheden, waardoor u goed geïnformeerde keuzes kunt maken. Ook ontwikkelt u een visie om inhoudelijk mee te denken over de toekomst van uw veld binnen de organisatie.

Terugkerend op ons startpunt eHealth, misschien kunt u op basis van eHealth uw werk anders organiseren en ziet u nu al mogelijkheden om daarin het voortouw te nemen. Uw huidige kennis en expertise, aangevuld met strategische bedrijfskundige kennis, maken het mogelijk om leiding te nemen en toekomstige ontwikkelingen vertrouwd tegemoet te treden. Want ondanks de onvoorspelbaarheid van de veranderingen in de zorg, bepalen goede strategische leiders nog altijd de koers van het gezondheidslandschap.

Laatst gewijzigd:08 november 2021 17:17

Meer nieuws

 • 26 april 2023

  Koninklijke onderscheidingen voor RUG-medewerkers

  Op woensdag 26 april zijn op voordracht van de RUG twee wetenschappers koninklijk onderscheiden. Mevrouw prof.dr. K.U. Loos is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Uit handen van burgemeester K. Schuiling ontving zij de...

 • 26 april 2023

  Cisca Wijmenga in Raad van Toezicht Hanzehogeschool

  Cisca Wijmenga treedt per 1 september 2023 toe tot de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool.

 • 25 april 2023

  Reactie op kamerbrief internationalisering

  Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft kennisgenomen van de Kamerbrief internationalisering in het hoger onderwijs die Minister Dijkgraaf op vrijdag 21 april naar de Tweede Kamer stuurde.