Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's PE | Controllers

PE-sessie: Uw veranderende rol in een digitale wereld (Engelstalig)

Voor registercontrollers

De rol van controllers is aan verandering onderhevig. Dit is het gevolg van allerlei ontwikkelingen, waarbij digitale transformatie van de financiële functie een belangrijke factor is. Over dit onderwerp gaat de PE-sessie 'The changing role of the controller in a digital world' op 25 april a.s. in Groningen, met Sebastian Firk en Paula van Veen-Dirks. In deze sessie zal Engels de voertaal zijn.

Sprekers: dr. Sebastian Firk en prof.dr.ir. Paula van Veen-Dirks RC. Expertise: management accounting

  • Datum en tijd: dinsdag 25 april 2023, 15.30-20.00 uur (inclusief diner)
  • Locatie: Duisenberggebouw, Zernike Campus Groningen
  • Voertaal: Engels
  • Kosten: €95,-
  • PE Punten: 4
Sprekers Van Veen-Dirks en Firk

De PE sessie gaat over de veranderende rol van controllers. Op welke wijze veranderen de werkzaamheden van controllers? En welke invloed heeft de digitale transformatie op het werk van deze financiële professionals? Maakt het voor die invloed iets uit of de controller vooral de rol van “business partner” vervult of vooral een rol als “watchdog”?

Over de sprekers

Dr. Sebastian Firk is universitair hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG op het vakgebied Management Accounting & Control.
Prof.dr.ir. Paula van Veen-Dirks RC is hoogleraar Management Accounting & Control aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Ze is tevens betrokken bij de EMFC-opleiding in Groningen, onder andere als lid van het curatorium.

Over de PE sessie

Een controller die een “watchdog” rol vervult, houdt zich voornamelijk bezig met de (financiële) verantwoording van managers en afdelingen binnen de organisatie. In een “business partner” rol ligt het accent op het zorgen voor goed geïnformeerde besluitvorming door managers. De controllers zijn dan meer betrokken bij de operationele en strategische keuzes die gemaakt worden.

In de financiële kolom van organisaties is sprake van digitale transformatie. De mate waarin deze op dit moment zichtbaar is varieert tussen organisaties. Zowel in de theorie en in de praktijk wordt duidelijk dat controllers hun rol aanpassen als gevolg van digitale transformatie. Zonder aanpassing komt de relevantie van de controller mogelijk onder druk te staan. Dit kan voor controllers tot onduidelijkheid leiden over wat er precies van ze verwacht wordt.

In deze PE bijeenkomst zal stil worden gestaan bij de veranderende rol van controllers en bij hoe dit door controllers wordt ervaren. We gaan in op onderzoek dat is gedaan naar de veranderende rol van controllers die werkzaam zijn bij Nederlandse organisaties. Naar aanleiding daarvan willen we graag het gesprek aangaan over een aantal vragen:

  • Welke rollen van controllers kunnen worden onderscheiden en zijn deze nog steeds actueel?
  • Welke veranderingen vinden plaats in de rol van controller en hoe deze veranderingen ervaren?
  • Maakt het voor de impact van digitale transformatie iets uit welke rol een controller vervult?


Programma PE-sessie | dinsdag 25 april 2023

15.30 uur - 16.00 uur : Inloop
16.00 uur - 17.30 uur : Deel 1 programma
17.30 uur - 18.30 uur : Dinerbuffet
18.30 uur - 20.00 uur : Deel 2 programma

Over het gehele PE-aanbod

Lees meer over het PE-aanbod voor controllers van de University of Groningen Business School

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze programmamanager:

Angela Sap

Angela Sap

T: (+31) 06 31 98 67 30
E: a.sap rug.nl

Laatst gewijzigd:02 augustus 2023 11:21