Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's PE-aanbod voor Accountants

PE-cursus: Duurzaamheid 2023-24 |8|

Kies uit: Cursus op locatie | Incompany training | Opleidingen

Het door de NBA verplichte PE-onderwerp voor accountants in 2023 (verlengd naar 2024) is ‘duurzaamheid’ met een studielast van tenminste 8 uren en passend binnen uw eigen leerdoelen.

Bij de University of Groningen Business School kunt u aan deze verplichting voldoen! Met een cursus op locatie, een incompany training of een van onze opleidingen.


Cursus op locatie

De PE cursus Duurzaamheid van UGBS bestaat uit 6 online kennisclips en een sessie op locatie. Het volgen van één sessie en de kennisclips is voldoende voor 8 PE-punten. De kennisclips worden voorafgaand aan de sessie gedeeld met de deelnemers.

 • Datum en tijd: ntb
 • Locatie: Antropia, Driebergen
 • Docenten: prof. Dick de Waard, Arjan Bouwmeester MSc en Adrianca Mens MSc

Kosten: € 695,-

Thema's cursusdag:
(inhoud op hoofdlijnen)

 • CSRD/ESRS: totstandkoming, juridische inbedding, kernthema’s en knelpunten
 • Impact op de bedrijfsvoering: administratie van registraties, dataverzameling, strategie en monitoring, bedrijfsmodel, productkeuze en meer
 • Invoering: stakeholder engagement en raadpleging, materialiteitsanalyse, risicomanagement, TCFD, fasering invoering
 • CSDDD: de onderneming in de keten, het belang voor middelgrote ondernemingen, link met de CSRD thema's
 • Sustainable finance: de rol van de banken en verzekeraars (SFRD en meer), PCAF en vergelijkbare acties en verplichtingen
 • Assurancevraagstukken (casegestuurd): vraag naar external audit, niveau van zekerheid, knelpunten in de audit en de verwachtingskloof

Onderwerpen kennisclips:

 • Een visie op productiefactoren en waardecreatie, het doel van een onderneming
 • De EU Taxonomie, wat is het en wat is het niet?
 • NFRD, CSRD en ESRS en hoe deze verslaggevingsvoorschriften samenhangen
 • Kort historisch perspectief op duurzaamheidsverslaggeving
 • Het klimaat: risicofactor met de grootste wereldwijde impact
 • GRI standards: de opbouw, inhoud en toepassing in de praktijk

Waarom dit PE onderwerp

Mede onder invloed van het grote vraagstuk van de klimaatverandering is door de Europese Commissie een richtlijn uitgevaardigd (Corporate Sustainability Reporting Directive) die een grote impact heeft op ondernemingen in Nederland, in Europa en daarbuiten. Deze impact is ook nadrukkelijk voelbaar in de taken en de rol van de accountant in iedere hoedanigheid: accountant in business, interne accountant en externe accountant. (Zie ook de NBA-website.)

Deskundige docenten

decoratieve afbeelding
decoratieve afbeelding
decoratieve afbeelding
decoratieve afbeelding

Docenten in de kennisclips en de sessies zijn prof. Dick de Waard, prof. Nancy Kamp-Roelands, Arjan Bouwmeester MSc en Adrianca Mens MSc. Bij de Rijksuniversiteit Groningen is de specifieke deskundigheid op het gebied van duurzaamheid, de interne beheersing daaromheen, de verslaggeving daarover en de daaraan verbonden assurance opdrachten in ruime mate en met veel diepgang voorhanden.

De betrokken docenten hebben allen ervaring met het beroep en vervullen een rol in één of meer van de relevante organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de spelregels en de voorschriften.

Meer weten?

Wilt u meer weten of met ons in gesprek over uw leerdoelen? Neem dan contact op met onze programmamanager:

Selma Bakker

Selma Bakker

T: (+31) 050 36 32 901
M: (+31) 06 28 21 62 56
E: s.m.bakker rug.nl


Incompany training

Wilt u een training samen met uw collega's en op maat voor uw organisatie? Neem via onderstaande knop contact op over de mogelijkheden:


Meer Duurzaamheidsopleidingen bij UGBS:

Laatst gewijzigd:16 april 2024 15:11