Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Managementprogramma industrie en bouw Noord

Sprekers

De kracht van dit programma is niet alleen de combinatie van de kennisdeling en praktische tools, maar ook de inbreng van docenten met praktijkervaring en succesvolle ondernemers uit het Noorden!

Kerndocenten

Harry Garretsen, hoogleraar International Economics & Business en directeur In the LEAD, Rijksuniversiteit Groningen

Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap & Organisatieverandering en directeur In the LEAD, Rijksuniversiteit Groningen

Hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen bieden ondersteuning aan strategische leiders met behulp van inzichten verkregen uit wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Zij combineren de visies van economen, leiderschaps- en managementwetenschappers om leiders te helpen om op een doeltreffende manier te reageren op economische en maatschappelijke kwesties.


Janka Stoker
“Ons programma geeft u een unieke combinatie van bruikbare kennis, toepassing in de praktijk en een individueel traject op maat. U krijgt toegang tot actuele bedrijfskundige inzichten en de ‘best practices’ van ervaren lokale ondernemers. Ook leert u van mededeelnemers, en zij van u! Na afronding van het programma heeft u concrete handvatten om daarmee het groeipotentieel van uw bedrijf beter te kunnen benutten.”


Programmadirecteur Janka Stoker
hoogleraar Leiderschap & Organisatieverandering en directeur expertisecentrum In the LEAD , Rijksuniversiteit Groningen


Sprekers uit de wetenschap

Thijs Broekhuizen, associate professor Innovatie en Technology Management, wetenschappelijk directeur van Universiteit Groningen Business School (UGBS). Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de executive programma’s en is een expert in het veld van Strategisch management.

Ben Kuipers, universitair hoofddocent bij het Instituut Bestuurskunde (Universiteit Leiden), director Leiden Leadership Centre en partner in Verbetervermogen - Organisatieontwikkelaars. In zijn onderzoek, onderwijs en advieswerk richt hij zich op leiderschap, teamwerk en verandervraagstukken in zowel private als publieke organisaties. De verbinding tussen wetenschap en praktijk speelt in zijn werk een grote rol.


Ben Kuipers
"Mijn persoonlijke motto is al jaren ´presteren met mensen´. In mijn optiek betekent dat mensen ontwikkelen en stimuleren om prettig en productief te werken en leven met voldoening. Ik geloof er sterk in dat je vanuit samenwerking deze ambitie kunt realiseren. Het doel dat je hebt als individu, als team of als organisatie is de basis voor ieders leiderschap daarin."


Dr. Ben Kuipers
Director Leiden Leadership Centre


Sprekers uit de praktijk


» Meer weten over dit onderwerp? Ontvang de gratis whitepaper over de relatie tussen managementkwaliteit en bedrijfsprestaties:

Laatst gewijzigd:22 januari 2024 12:57