Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Top-HR Leiderschapsprogramma

Top-HR Leiderschapsprogramma - Leerdoelen


Leerdoelen

Aan het eind van de opleiding heeft u:

  • Inzicht in recente trends en ontwikkelingen op verschillende niveaus die cruciaal zijn voor effectief leiderschap in organisaties
  • Inzicht in de wijze waarop HR een rol kan spelen in het vergroten van de effectiviteit van leiderschap, gegeven deze trends
  • Kennis en inzichten toegepast op concrete praktijkvoorbeelden
  • De mogelijkheid om de verkregen inzichten te vertalen naar de eigen organisatie
  • Inzichten verkregen in uw eigen effectiviteit
Laatst gewijzigd:28 februari 2020 11:04