Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Duurzaamheid | 6 keuzemodules

Management: inbedding van duurzaamheid in de organisatie en sturen op duurzaamheid

Module 2 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

In de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een grote rol weggelegd voor het managen van duurzaamheid, niet alleen in de eigen organisatie, maar in de gehele waardeketen. Ook wordt de rol van managementinformatie en de kwaliteit daarvan expliciet benoemd. In deze tweede module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen krijgt u meer inzicht in de strategische verankering van duurzaamheid, de inbedding via concrete doelstellingen en acties en de inrichting van managementinformatie die nodig is om te sturen op duurzaamheid.

Data en tijden:

 • Donderdag 21 september 2023, 15.00-17.00
 • Donderdag 28 september 2023, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400 (€ 400 korting als u de gehele reeks van 6 modules kiest )
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

Voldoet aan het verplichte PE-onderwerp Duurzaamheid voor accountants 2023

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel: de Corporate Sustainability Reporting Directive is inmiddels een feit en de eerste standaarden zijn gepubliceerd. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage zijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar een transparante rapportage, zoals over duurzaamheid, CO2 en duurzame investeringen. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De Corporate Sustainability Reporting Directive is door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd en de eerste Europese sustainability reporting standaarden zijn gepubliceerd. Dit heeft niet alleen impact op de rapportage door ondernemingen, maar heeft ook consequenties voor de inbedding van duurzaamheid in de organisatie. Van grote en beursgenoteerde ondernemingen wordt verwacht dat zij transparant zijn over hun strategie, beleid, management en prestatie met betrekking tot duurzaamheid. De (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie zal zich blijven uitbreiden om uiteindelijk een duurzaam Europa te bereiken in 2050. Dit raakt uiteindelijk de gehele keten van ondernemers, inclusief de kleine ondernemers. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor rol van banken, verzekeraars en investeerders.

Ondanks de vele uitdagingen op korte termijn neemt het besef dat duurzaam ondernemen relevant is voor het bedrijfsmodel van de onderneming op lange termijn steeds meer toe. Het leveren van langetermijnwaardecreatie voor meerdere stakeholders wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan voor organisaties risico’s, maar ook kansen. De rol van de accountant, extern, intern, in business en bij de overheid verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen. De commissaris krijgt een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.  

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar een transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 2 | Management: inbedding van duurzaamheid in de organisatie en sturen op duurzaamheid

 • Sessie 1: Strategische verankering van duurzaamheid: De impact van duurzaamheid op de strategie van de onderneming, het ontwikkelen van doelstelling en andere stappen die gemaakt moeten worden om een continue verbetering te realiseren, aandachtspunten en ‘good practices’, inclusief over de transparantie over strategie en management in verslaggeving.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Joost Bosma MSc
 • Sessie 2: Sturen op duurzaamheid: inbedding van duurzaamheid in besluitvorming: In deze sessie worden voorbeelden besproken van het sturen op duurzaamheidsaspecten, de rol van relevante en betrouwbare managementinformatie en het laten zien van impact om besluitvorming te faciliteren.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Jurgen Wagenaar (PwC/RUG)

Leerdoel

 • Kennis over de toepassing van de sustainable development goals en de doorvertaling naar strategie en management

 • Kennis over het meten van de verschillende duurzaamheidsaspecten, het identificeren van goede indicatoren om operationele prestaties te monitoren

 • Voorbeelden met betrekking tot het in kaart brengen van stakeholders en verwachtingen en het koppelen aan bedrijfsbelangen

 • Kennis over de stappen in managementsystemen op het gebied van duurzaamheid

 • Kennis van het inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact

 • Praktische handvatten om direct aan de slag te gaan met het sturen op duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie

 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA
programmadirecteur

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

Jurgen Wagenaar RA

Jurgen Wagenaar, RA

Senior Manager ESG Assurance bij PwC en Universitair docent Internal Control bij Rijksuniversiteit Groningen

Joost Bosma

Joost Bosma

Eigenaar Bosma, gericht op datagedreven waardecreatie voor klant, maatschappij en bedrijf. Hij heeft onder andere werkzaamheden verricht voor Accell, KPN, NS en Airmiles.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.

Laatst gewijzigd:31 augustus 2023 11:54