Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Duurzaamheid | 6 keuzemodules

Governance, due diligence en risicomanagement rondom langetermijnwaardecreatie

Module 6 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

Langetermijnwaardecreatie speelt een steeds grotere rol en heeft impact op het bedrijfsmodel. In de Nederlandse Corporate Governance code neemt dit een centrale plaats in. Ook de Europese Commissie schrijft steeds meer voor hoe governance en risicomanagement op het gebied van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie moet worden ingericht. Goed toezicht is onontbeerlijk, ongeacht de omvang van de organisatie. In deze zesde en laatste module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen wordt besproken hoe u toezicht op een goede manier vorm kunt geven. Ook worden handvatten gegeven voor risicomanagement op economisch, milieu en sociaal gebied. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de due diligence van risico’s in de keten. Verder besteden we aandacht aan de risico’s van onbetrouwbare duurzaamheidsinformatie en de inrichting van een assurance-proces om dit risico te mitigeren.

Data en tijden:

 • Donderdag 30 november 2023, 15.00-17.00
 • Donderdag 7 december 2023, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400 (€ 400 korting als u de gehele reeks van 6 modules kiest)
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.
Voldoet aan het verplichte PE-onderwerp Duurzaamheid voor accountants 2023

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel: de Corporate Sustainability Reporting Directive is inmiddels een feit en de eerste standaarden zijn gepubliceerd. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage zijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar een transparante rapportage, zoals over duurzaamheid, CO2 en duurzame investeringen. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De Corporate Sustainability Reporting Directive is door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd en de eerste Europese sustainability reporting standaarden zijn gepubliceerd. Dit heeft niet alleen impact op de rapportage door ondernemingen, maar heeft ook consequenties voor de inbedding van duurzaamheid in de organisatie. Van grote en beursgenoteerde ondernemingen wordt verwacht dat zij transparant zijn over hun strategie, beleid, management en prestatie met betrekking tot duurzaamheid. De (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie zal zich blijven uitbreiden om uiteindelijk een duurzaam Europa te bereiken in 2050. Dit raakt uiteindelijk de gehele keten van ondernemers, inclusief de kleine ondernemers. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor rol van banken, verzekeraars en investeerders.

Ondanks de vele uitdagingen op korte termijn neemt het besef dat duurzaam ondernemen relevant is voor het bedrijfsmodel van de onderneming op lange termijn steeds meer toe. Het leveren van langetermijnwaardecreatie voor meerdere stakeholders wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan voor organisaties risico’s, maar ook kansen. De rol van de accountant, extern, intern, in business en bij de overheid verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen. De commissaris krijgt een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.  

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar een transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 6 | Governance, due diligence en risicomanagement rondom langetermijnwaardecreatie

 • Sessie 1: Uitdagingen langetermijnwaardecreatie vanuit het perspectief van de commissaris als toezichthouder: Hoe werkt het toezicht op langetermijnwaardecreatie en wat zijn de belangrijke vragen die gesteld kunnen worden.

  Dr. Dennis Veltrop en prof. dr. D.A. de Waard RA MA
 • Sessie 2: Risicomanagement langetermijnwaardecreatie: Het identificeren van duurzaamheidsrisico’s, inbedding van bredere economische, milieu en sociale risico’s in risicomanagement en transparantie. Ook wordt in deze module aandacht besteed aan de rol van assurance in het verminderen van informatierisico’s.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en prof. J.C.A. Gortemaker

Leerdoel

 • Inzicht in wat verwacht wordt van commissarissen inzake langetermijnwaardecreatie
 • Handvatten hoe toezicht op langetermijnwaardecreatie in de praktijk vorm te geven
 • Handvatten voor het in kaart brengen en classificeren van economische, milieu en sociale risico’s
 • Handvatten voor wijze waarop economische, milieu en sociale risico’s ingebed kunnen worden in bestaand risico-management (ERM-systemen)
 • Inzicht in mogelijke informatierisico’s bij duurzaamheidsinformatie en de inrichting van een assurance-proces om deze risico’s te mitigeren
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

Dr. Dennis Veltrop

Dr. Dennis Veltrop

Universitair hoofddocent Corporate Governance RUG, Econoom De Nederlandsche Bank en Medeoprichter BoardResearch.org.

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA
programmadirecteur

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

prof. dr. Dick de Waard RA MA
Dick de Waard

Prof. dr. Dick de Waard RA MA - kerndocent

Dick is vanaf 1977 tot 2013 werkzaam geweest bij EY Accountants. Nadat hij in 1995 als partner was toegetreden tot de maatschap, heeft hij samen met Nancy Kamp-Roelands de service line EY Climate Change & Sustainability Services opgericht en ontwikkeld. Hij heeft sindsdien assurance- en advieswerkzaamheden verricht op het gebied van niet-financiële informatie voor een groot aantal ondernemingen. Al sinds 1992 is Dick betrokken bij het accountancy onderwijs van de RUG. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het snijvlak van corporate governance en duurzaamheidsvraagstukken. Hij is momenteel als hoogleraar Auditing verantwoordelijk voor het accountancy onderwijs. Sinds 2010 levert Dick een bijdrage aan onderwijs en onderzoek bij de University of Curaçao. In 2014 is hij bij deze universiteit benoemd tot hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

prof. J.C.A. Gortemaker RA

Prof. J.C.A. Gortemaker RA

Hans Gortemaker vervult tevens bestuurlijke en toezichthoudende functies. De combinatie theorie en praktijk boeit hem zeer. Hij was eerder vanaf 1990 hoogleraar audit en assurance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij combineerde zijn hoogleraarschap met zijn werkzaamheden bij PricewaterhouseCoopers (PwC), waar hij leiding heeft gegeven aan de Nederlandse en Europese accountantspraktijk. Ook was hij lid van het wereldwijde bestuur van PwC accountants. Vele jaren was hij lid van internationale commissies waaronder de IAASB, de Committee on Auditing (Europese Commissie) en de European Contact Group.
Naast de controle van de jaarrekening gaat zijn belangstelling uit naar het toevoegen van zekerheid aan andersoortige informatie.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:31 augustus 2023 11:54