Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Duurzaamheid | 6 keuzemodules

Governance, due diligence en risicomanagement rondom langetermijnwaardecreatie

Module 6 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

Langetermijnwaardecreatie speelt een steeds grotere rol en heeft impact op het bedrijfsmodel. Ook de Europese Commissie schrijft steeds meer voor hoe governance en risicomanagement op het gebied van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie moet worden ingericht. Goed toezicht is onontbeerlijk, ongeacht de omvang van de organisatie. In deze zesde en laatste module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen wordt besproken hoe u toezicht op een goede manier vorm kunt geven. Ook worden handvatten gegeven voor risicomanagement op economisch, milieu en sociaal gebied. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de due diligence van risico’s in de keten. Verder besteden we aandacht aan de risico’s van onbetrouwbare duurzaamheidsinformatie en de inrichting van een assurance-proces om dit risico te mitigeren.

Data en tijden:

 • Donderdag 1 december 2022, 15.00-17.00
 • Donderdag 15 december 2022, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage z ijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over duurzaamheid, CO2 en duurzame investeringen. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De (Europese) wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie wordt stricter en op meer ondernemingen van toepassing. Het raakt de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er meer regelgeving over duurzame financiering en investering en de aandacht van banken, verzekeraars en investeerders verschuift steeds meer naar de duurzame prestaties van ondernemingen. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Uw rol verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording. Ook commissarissen krijgen een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.

Deze ontwikkelingen leiden tot vragen als: Welke toegevoegde waarde levert uw onderneming of klant voor haar verschillende stakeholders, op korte en lange termijn? Wat zijn belangrijke maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied voor uw onderneming of klant? Tot welke risico's, zowel financieel als maatschappelijk leidt dit? Welke kansen biedt duurzaamheid? Hoe monitor je intern op duurzaamheidsprestaties? Hoe kun je daar transparant over rapporteren?

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over duurzaamheid in overeenstemming met de Europese regelgeving over Corporate Sustainability Reporting Directive, CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 6 | Governance, due diligence en risicomanagement rondom langetermijnwaardecreatie

 • Sessie 1: Uitdagingen langetermijnwaardecreatie vanuit het perspectief van de commissaris als toezichthouder: Hoe werkt het toezicht op langetermijnwaardecreatie en wat zijn de belangrijke vragen die gesteld kunnen worden.

  Dr. Dennis Veltrop en prof. dr. J.A. van Manen RA
 • Sessie 2: Risicomanagement langetermijnwaardecreatie: Het identificeren van duurzaamheidsrisico’s, inbedding van bredere economische, milieu en sociale risico’s in risicomanagement en transparantie.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en prof. J.C.A. Gortemaker

Leerdoel

 • Inzicht in wat verwacht wordt van commissarissen inzake langetermijnwaardecreatie
 • Handvatten hoe toezicht op langetermijnwaardecreatie in de praktijk vorm te geven
 • Handvatten voor het in kaart brengen en classificeren van economische, milieu en sociale risico’s
 • Handvatten voor wijze waarop economische, milieu en sociale risico’s ingebed kunnen worden in bestaand risico-management (ERM-systemen)
 • Inzicht in mogelijke informatierisico’s bij duurzaamheidsinformatie en de inrichting van een assurance-proces om deze risico’s te mitigeren
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

Dr. Dennis Veltrop

Dr. Dennis Veltrop

Universitair hoofddocent Corporate Governance RUG, Econoom De Nederlandsche Bank en Medeoprichter BoardResearch.org.

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA - kerndocent

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

prof. dr. J.A. van Manen

Prof. dr. J.A. van Manen

Prof. dr. J.A. (Jaap) van Manen is als adviseur verbonden aan Strategic Management Centre. Daarvoor is hij vele jaren als partner verbonden geweest aan PwC Accountants. Hij is emeritus-hoogleraar Ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jaap van Manen houdt zich bezig met vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom en richt zich daarbij op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Jaap heeft daarbij veel ervaring met familiebedrijven, financiële instellingen en beursfondsen. Jaap van Manen is voorzitter geweest van de Monitoringscommissie Corporate Governance en de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 draagt zijn naam.

prof. J.C.A. Gortemaker RA

Prof. J.C.A. Gortemaker RA

Hans Gortemaker vervult tevens bestuurlijke en toezichthoudende functies. De combinatie theorie en praktijk boeit hem zeer. Hij was eerder vanaf 1990 hoogleraar audit en assurance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij combineerde zijn hoogleraarschap met zijn werkzaamheden bij PricewaterhouseCoopers (PwC), waar hij leiding heeft gegeven aan de Nederlandse en Europese accountantspraktijk. Ook was hij lid van het wereldwijde bestuur van PwC accountants. Vele jaren was hij lid van internationale commissies waaronder de IAASB, de Committee on Auditing (Europese Commissie) en de European Contact Group.
Naast de controle van de jaarrekening gaat zijn belangstelling uit naar het toevoegen van zekerheid aan andersoortige informatie.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:24 september 2022 10:24