Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Duurzaam Ondernemen | 6 keuzemodules

Governance en risicomanagement rondom langetermijnwaardecreatie

Module 6 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen
Online Collegereeks Duurzaam Ondernemen

Langetermijnwaardecreatie speelt een steeds grotere rol en heeft impact op het bedrijfsmodel. Goed toezicht is onontbeerlijk, ongeacht de omvang van de organisatie. In deze zesde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van UGBS en NBA wordt besproken hoe u toezicht op een goede manier vorm kunt geven. Ook worden handvatten gegeven hoe gestructureerd kan worden gereageerd op steeds meer divers wordende bedrijfsrisico’s op economisch, milieu en sociaal gebied.

Data en tijden:

 • Donderdag 2 december 2021, 15.00-17.00 | Donderdag 2 juni 2022, 15.00-17.00
 • Donderdag 9 december 2021, 15.00-17.00 | Donderdag 9 juni 2022, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaam Ondernemen

Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met de NBA een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Waarom

Ondanks de vele kortetermijnuitdagingen neemt het besef steeds meer toe dat duurzaam ondernemen relevant is voor de continuïteit van de onderneming op lange termijn. Er is meer aandacht voor het duidelijk formuleren van welke toegevoegde waarde de organisatie levert voor haar verschillende stakeholders, zowel op korte als lange termijn. Dit wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan risico’s voor organisaties, maar ook kansen.

De (Europese) wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie breidt zich uit en raakt daarmee de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor de rol van banken, verzekeraars en investeerders. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Uw rol verandert nu betrouwbare niet-financiele informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording.

De UGBS biedt in samenwerking met NBA een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 6

 • Sessie 1: Uitdagingen langetermijnwaardecreatie vanuit het perspectief van de toezichthouder: Hoe werkt het toezicht op langetermijnwaardecreatie en wat zijn de belangrijke vragen die gesteld kunnen worden.

  prof. dr. D.A. de Waard RA MA en prof. dr. J.A. van Manen RA
 • Sessie 2: Risicomanagement langetermijnwaardecreatie: Hoe kunnen bredere economische, milieu en sociale risico’s ingebed worden in bestaand risicomanagement zodat er risicogericht gestuurd kan worden?

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en prof. H. Gortemaker RA

Uw leerdoelen

Na afronding van deze module heeft u:

 • Inzicht in wat verwacht wordt van commissarissen inzake langetermijnwaardecreatie
 • Handvatten hoe toezicht op langetermijnwaardecreatie in de praktijk vorm te geven
 • Handvatten voor het in kaart brengen en classificeren van economische, milieu en sociale risico’s
 • Handvatten voor wijze waarop economische, milieu en sociale risico’s ingebed kunnen worden in bestaand risicomanagement

Over de docenten

prof. dr. Dick de Waard RA MA
Dick de Waard

Prof. dr. Dick de Waard RA MA - kerndocent

Dick is vanaf 1977 tot 2013 werkzaam geweest bij EY Accountants. Nadat hij in 1995 als partner was toegetreden tot de maatschap, heeft hij samen met Nancy Kamp-Roelands de service line EY Climate Change & Sustainability Services opgericht en ontwikkeld. Hij heeft sindsdien assurance- en advieswerkzaamheden verricht op het gebied van niet-financiële informatie voor een groot aantal ondernemingen. Al sinds 1992 is Dick betrokken bij het accountancy onderwijs van de RUG. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het snijvlak van corporate governance en duurzaamheidsvraagstukken. Hij is momenteel als hoogleraar Auditing verantwoordelijk voor het accountancy onderwijs. Sinds 2010 levert Dick een bijdrage aan onderwijs en onderzoek bij de University of Curaçao. In 2014 is hij bij deze universiteit benoemd tot hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA - kerndocent

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

prof. dr. J.A. van Manen

Prof. dr. J.A. van Manen

Prof. dr. J.A. (Jaap) van Manen is als adviseur verbonden aan Strategic Management Centre. Daarvoor is hij vele jaren als partner verbonden geweest aan PwC Accountants. Hij is emeritus-hoogleraar Ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jaap van Manen houdt zich bezig met vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom en richt zich daarbij op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Jaap heeft daarbij veel ervaring met familiebedrijven, financiële instellingen en beursfondsen. Jaap van Manen is voorzitter geweest van de Monitoringscommissie Corporate Governance en de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 draagt zijn naam.

prof. H. Gortemaker RA

Prof. H. Gortemaker RA

Hans Gortemaker is sedert 1990 hoogleraar audit en assurance aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft zijn hoogleraarschap gecombineerd met zijn werkzaamheden bij PricewaterhouseCoopers (PwC), waar hij leiding heeft gegeven aan de Nederlandse en Europese accountantspraktijk. Ook was hij lid van het wereldwijde bestuur van PwC accountants. Vele jaren was hij lid van internationale commissies waaronder de IAASB, de Committee on Auditing (Europese Commissie) en de European Contact Group. Naast de controle van de jaarrekening gaat zijn belangstelling uit naar het toevoegen van zekerheid aan andersoortige informatie. Hij vervult tevens bestuurlijke en toezichthoudende functies. De combinatie theorie en praktijk boeit hem zeer.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:19 oktober 2021 15:17