Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Duurzaamheid | 6 keuzemodules

Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Keuzemodules | actuele kennis | praktische tools
Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Programmadirecteur: Prof.dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA | Kerndocent: Prof.dr. Dick de Waard RA MA

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is inmiddels een feit en de eerste standaarden zijn gepubliceerd. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage zijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaamheid, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor actuele ontwikkelingen. De relevante wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid is verweven in iedere module. Dit omvat onder meer de CSRD, de Corporate Sustainability Due Dilligence Directive, de Sustainable Finance Disclosure Regulation, de Taxonomy Regulation, de International Sustainability Standards Board (IFRS Foundation) en de Task Force Climate Related Financial Disclosures. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Periode 7 maart - 6 juni 2024 (7e editie)
Duur Per module 2 sessies van ieder 2 uur op donderdagmiddag van 15.00-17.00 uur
Locatie Online
Tarief € 400 per module
» € 2.000 voor de gehele reeks van 6 modules!
» 25% korting voor RUG-medewerkers
PE 4 PE punten/uren per module

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?


Overzicht modules:

De modules van twee maal twee uur een online sessie zijn opzichzelfstaand. Iedere module wordt verzorgd door kerndocenten en experts uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt en is er gelegenheid tot stellen van vragen. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding.

Waarom de online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

De Corporate Sustainability Reporting Directive is door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd en de eerste Europese sustainability reporting standaarden zijn gepubliceerd. Dit heeft niet alleen impact op de rapportage door ondernemingen, maar heeft ook consequenties voor de inbedding van duurzaamheid in de organisatie. Van grote en beursgenoteerde ondernemingen wordt verwacht dat zij transparant zijn over hun strategie, beleid, management en prestatie met betrekking tot duurzaamheid. De (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie zal zich blijven uitbreiden om uiteindelijk een duurzaam Europa te bereiken in 2050. Dit raakt uiteindelijk de gehele keten van ondernemers, inclusief de kleine ondernemers. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor rol van banken, verzekeraars en investeerders.

Ondanks de vele uitdagingen op korte termijn neemt het besef dat duurzaam ondernemen relevant is voor het bedrijfsmodel van de onderneming op lange termijn steeds meer toe. Het leveren van langetermijnwaardecreatie voor meerdere stakeholders wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan voor organisaties risico’s, maar ook kansen. De rol van de accountant, extern, intern, in business en bij de overheid verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen. De commissaris krijgt een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.  

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar een transparante rapportage.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving
Uw leerdoelen

Deelnemers die de gehele leergang volgen, bereiken de volgende leerdoelstellingen:

 • Kennis over duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie en hoe u dit in de praktijk in uw organisatie toepast, van strategievorming, inbedding in governance en risicomanagement tot en met het monitoren van operationele prestaties
 • Actuele kennis over wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en het management van risico’s en kansen, inclusief in de keten
 • Actuele kennis over wet- en regelgeving over het rapporteren over duurzaamheid, en praktische tools om direct aan de slag te gaan met het sturen op en rapporteren over duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie en het inrichten van goede verslaggevingsprocessen
 • Actuele kennis op het gebied van duurzame investeringen en financiering, inclusief Europese en nationale wet- en regelgeving
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk
Docenten

Programmadirecteur

Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
RUG

Kerndocent

Prof. dr. Dick de Waard RA MA
RUG, University of Curaçao

Gastdocenten:

Drs. Remco Bleijs RA
EY

Joost Bosma MSc
Zelfstandig consultant

Arjan Bouwmeester RA
Deloitte/RUG

Dr. Thijs Broekhuizen
RUG

Carlo Cuijpers MPhil MSc hon.
Van Lanschot Kempen

Jirina van Daal MSc RA
Flynth

Usha Ganga RA
NBA/HAN

Prof. H. Gortemaker RA
EUR

Didi Hoezen MBA
2BHonest

Marcus Looijenga MSc RA
PWC

Prof. dr. Machiel Mulder
RUG

Dr. Dennis Veltrop
RUG

Rob Wortelboer EMA RA
EY

Jurgen Wagenaar
KPMG/RUG

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:07 december 2023 12:12