Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Digitale Transformatie

Digitale transformatie? De strategen in de boardroom zijn de navigators!

Klanten regelen graag veel zelf online en vragen zich af waarom overheidstaken nog niet volledig digitaal zijn. Heeft u als bestuurder het gevoel dat uw organisatie de boot aan het missen is? Weet dan dat er hoop is: de digitale transformatie is niet iets dat u zomaar als een storm overkomt, u kunt de regie hierin nemen. Wat is digitale transformatie precies, wat zijn de gevolgen en hoe bepaalt u de juiste koers?

Nicolai Fabian
Nicolai Fabian

Door: Nicolai Fabian, wetenschappelijk onderzoeker Groningen Digital Business Centre (GDBC), Rijksuniversiteit Groningen

Managers in alle branches, ook in de publieke sector, geven digitale transformatie topprioriteit en noemen digitaal zakendoen of diensten te leveren als een van hun top 10 doelstellingen[1]. Kennis hierover is dus zowel cruciaal om concurrerend te blijven, als ook om te weten wat de relevante diensten zijn waar uw klanten of gebruikers om vragen.

Toegegeven, digitale transformatie is riskant, maar niet transformeren is nog riskanter[2]. Het klassieke voorbeeld is Nokia dat de digitale revolutie miste en nog (deels) analoge telefoons produceerde toen de wereld al smartphones eiste. Als dat nog niet overtuigend genoeg is: retailers dachten in het begin van de jaren 2000 dat hun klanten niet zouden overstappen naar alleen online shoppen bij een chique startup genaamd Amazon... Op pijnlijke wijze is geleerd dat digitale transformatie een kracht is die niet moet worden onderschat. Ook publieke organisaties voelen de druk om bij te blijven.

Wat is digitale transformatie?

We definiëren digitale transformatie als "de verandering van een onderneming of organisatie in het gebruik van digitale technologieën om nieuwe manieren voor waardecreatie te realiseren en dus een nieuw digitaal bedrijfs- of dienstenmodel te ontwikkelen". Deze definitie laat duidelijk zien dat digitale transformatie meer is dan alleen het hebben van technologie in een organisatie. In de kern gaat het over het gebruik van technologie om waarde te creëren. Technologie is slechts een voertuig dat nodig is, maar het daadwerkelijke gebruik van die technologie is bepalend om er waarde mee te kunnen creëren. Of anders gezegd, nieuwe manieren te vinden om de klant of burger beter van dienst te zijn. Organisaties die digitaal transformeren denken opnieuw na over hoe op dit moment waarde wordt gecreëerd en hoe deze waardecreatie toekomstbestendig kan worden gemaakt door de toevoeging van technologie of het heroverwegen van bestaande technologie.

Wat zijn de gevolgen van digitale transformatie?

Vanuit deze definitie leidt digitale transformatie dus tot veranderingen in het bedrijfs- of dienstenmodel. Daardoor komt er druk op de manier waarop uw organisatie op dit moment winst maakt of een relevante service verleent. in het kort gaat het om vormen als deze: door digitale transformatie is het mogelijk om een ​​platform te creëren en vraag en aanbod te verbinden zoals Uber of eBay bijvoorbeeld doen. Voor elke organisatie biedt digitale technologie een betere en snellere manier om contact te maken met de klant. De mogelijkheden van digitale technologie maken volledig nieuwe manieren voor organisatie mogelijk.

Kansen maar ook bedreigingen

Wat belangrijk is om op vooruit te kijken, is dat de momenteel beschikbare digitale technologie en vooral het reeds bestaande internet werkelijk iedereen toegang geeft tot enorme mogelijkheden. Het aanbieden van ‘slimmere’ diensten kan zelfs publieke of overheidsorganisaties in gevaar brengen, omdat het publiek zichzelf de vraag stelt waarom vrijwel elke internetservice eenvoudig en gebruiksvriendelijk is, maar het doen van belastingzaken of het registreren van een auto dat (nog) niet is. Het goede nieuws is dat de technologie hiervoor (gratis) voor iedereen beschikbaar is. Het is daarom voor u de tijd om het voortouw te nemen vanuit een strategisch perspectief.

Daarom is digitale transformatie een onderwerp voor de boardroom

In de jaren negentig was de wetenschappelijke overtuiging nog dat om de industrietak of branche te beheersen, je middelen moet beheersen. Tegenwoordig vormen de economische hulpbronnen niet langer het probleem, omdat kennis en hulpmiddelen gemakkelijker dan ooit beschikbaar zijn. De crux in de hedendaagse economie is om te weten hoe je innovatief om moet gaan met de nieuwe tools die beschikbaar komen. Dat is belangrijker dan de technologie zelf en daarom is digitale transformatie een onderwerp voor het management geworden. Bij het zoeken naar nieuwe dienstenmodellen op basis van technologie, gaat het om het maken van een keuze en deze keuzes moeten worden gemaakt in de boardrooms.

Neem de controle over het schip

Zie de digitale transformatie echter niet als een storm die op uw branche neerdaalt, maar als een soort van schip dat een navigator en een duidelijke koers nodig heeft.

Fundamenteel gaat digitale transformatie niet over de technologie zelf, maar over de keuze en de ‘mindset’ over wat te doen met technologie[3]. Als er vervolgens een keuze is gemaakt, waarom dan nog verder tijd verspillen? De juiste manier om het meest effectief om te gaan met digitale transformatie is om het te accepteren als een uitdagende en lonende reis om (weer) controle over uw ‘schip’ te nemen. Om digitaal te kunnen transformeren, moet het management van een organisatie een duidelijk idee hebben van het doel dat digitale transformatie zal bereiken.

Uw handvatten voor digitale transformatie

Om de uitdaging van de digitale transformatie op strategisch vlak te benutten, hebben we als Groningen Digital Business Centre samen met de University of Groningen Business School een eendaagse masterclass gecreëerd voor bestuurders, met een focus op de publieke sector en/of niet-particuliere bedrijven. In deze masterclass bieden we een overzicht van digitale transformatie. Er wordt besproken wat het is, wat de gevolgen zijn en hoe we ons daarop voorbereiden. We zullen ook licht werpen op hoe digitale transformatie overheidsorganisaties beïnvloedt en hoe dit verschilt van particuliere, commerciële bedrijven. Het doel van deze masterclass is om bestuurders in staat te stellen weloverwogen beslissingen en een koers uit te zetten voor de digitale transformatie.

Interesse? Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website:


Het Groningen Digital Business Centre (GDBC): kennis over digitaal ondernemen

Het GDBC is opgericht door de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers voor de ontwikkeling, het delen en overdragen van kennis over digitaal ondernemen. Als onderdeel van de onderzoeksagenda hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar digitale transformatie. In een komende reeks blogartikelen gaan we gedetailleerd in op onderwerpen gerelateerd aan digitale transformatie en nog belangrijker, hoe u deze zelf kunt meten c.q. toepassen.

Het unieke van deze aanpak binnen het GDBC is de duidelijke link tussen de praktische en de academische gemeenschap. In plaats van ons te veel op één te concentreren, houden we een evenwichtig perspectief tussen deze twee. We volgen dus geen specifieke behoeften zoals het verkopen van ‘consultancy uren’ of het overdreven dramatiseren van digitale transformatie en de implicaties ervan, maar geven je een objectievere kijk op het onderwerp.

Meer informatie op de website van het GDBC

Laatst gewijzigd:28 februari 2020 11:04