Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Big Data Oplossingen

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ – David de Jong over Big Data voor Finance en Control

David de Jong

Oude kaders durven loslaten, denken in nieuwe mogelijkheden en huidige kennis effectief inzetten. Dat is de kracht van big data, zo stelt David de Jong, docent in het programma Big Data Oplossingen voor Finance, Accounting en Control. Al meer dan 10 jaar zet hij zich in om data-analyse te verankeren in financiële functies. Zijn doel is om 1 miljoen financials, waaronder controllers, data-gedreven te laten werken.

Van financial, registercontroller en uiteindelijk afdelingshoofd bij Achmea tot big data evangelist en CFO bij data-analyse platform Crossyn. De Jong trad al vroeg in zijn carrière buiten de grenzen van zijn vakgebied, op zoek naar meer inzicht en innovatie. Toen hij op de finance en risk afdeling van Achmea gebruikmaakte van business intelligence, was hij eigenlijk vooral benieuwd naar de informatie buiten de Excelsheets.

‘Business intelligence toont alleen wat er al in de systemen staat. Pas wanneer je er data aan toevoegt en mee combineert, genereer je nieuwe informatie. Van daaruit kom je tot vernieuwende inzichten en antwoorden op de vraagstukken waar je als financial of business controller mee te maken krijgt.’

Nieuwe informatie

Volgens de Jong maakt big data korte metten met het oude en lineaire denken van analisten, waarbij verklaringen uit huidige hypotheses worden getrokken, gebaseerd op afwijkende cijfers en het downdrillen daarvan. Verhoogde personeelskosten bijvoorbeeld, zonder te kijken naar hoe die verhoging tot stand is gekomen.

‘Misschien is er in zo’n situatie geïnvesteerd in betere krachten, wat zou leiden tot een hogere omzet en meer efficiëntie. Uit een cijfertabel kun je dergelijke informatie niet halen, maar door de cijfers te koppelen aan tekstuele data over nieuwe ontwikkelingen, krijg je het grotere plaatje te zien. Vervolgens kun je de nieuwe informatie gebruiken voor toekomstige keuzes, zoals het aannemen en vervangen van personeel.’

Kijken door een kwalitatieve lens

En hoewel de kennis van IT en data omhooggaat bij financials, is De Jong van mening dat de toepassingsmogelijkheden niet goed worden benut. Want ook data an sich vertellen niet het hele verhaal.

‘Met big data kijk je vanuit een kwalitatieve lens naar de informatie die je hebt. Niet alleen vanuit hypotheses, maar vooral vanuit je eigen domeinkennis. Het gaat erom de data in context te plaatsen en te vertalen naar oplossingen. Zo’n mediator of translator rol past heel goed op het vakgebied van de financial of business controller. Op den duur ga je patronen herkennen en wat dan vaak blijkt, is dat de zogenoemde “common uncommon” toch voorkomt. Iets waarvan je dacht dat het een uitzondering was, blijkt door de hele dataset te analyseren toch veel vaker voor te komen.'

Visualisatietools

In het programma Big Data Oplossingen voor Finance, Accounting en Control helpt De Jong cursisten met het interpreteren van de uitkomsten van data-analyse. Hiervoor komen steeds meer tools ter beschikking, waar cursisten volop gebruik van zullen maken. Denk aan scatter plots, waarbij kenmerkende woorden tegen bedragen worden aangehouden, of datavisualisatie verkregen uit machine learning.

‘Samen zullen we praktijkcases uitwerken met interessante datasets. Belangrijk is om deze datasets in hun geheel te bekijken en met behulp van nieuwe technieken, die buiten de reguliere kaders van ons denken en onze aannames treden. Hierdoor vallen er dingen op die je voorheen waarschijnlijk nooit had gezien. Financials en controllers boren met big data een schatkist aan informatie aan, waarmee zij aantoonbaar beter onderbouwde verklaringen kunnen geven en meer toekomstbestendige oplossingen kunnen aandragen.’

Het executive programma Big Data Oplossingen voor Finance, Accounting en Control (15 PE-uren) start 23 april 2021. Lees er meer over

Laatst gewijzigd:17 december 2020 12:06