Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More News & Events

Live Webinar: Parlementaire Enquête Gaswinning Groningen

Wanneer:do 18-02-2021 12:00 - 13:00
Waar:Livestream vanuit Forum Groningen
Live Webinar Parlementaire Enquête Gaswinning Groningen

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Aardgas, risico's en besluiten en de aankomende parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen, nodigen Sustainable Society en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen je uit om op donderdag 18 februarideel te nemen aan de webinar: 'Parlementaire Enquête Gaswinning Groningen'. Om 12:00 verwelkomt onze moderator prof. dr. Wim Derksenje live vanuit Forum Groningen.

Prof. dr. Dirk Jan Wolffram trapt de live webinar af met zijn reflectie op de functie en opzet van de parlementaire enquête. Prof . dr. Charles Vlek gaat vervolgens in op enkele thema's die hij als de hoofdkwesties van de parlementaire enquête beschouwt. Prof. dr. Herman Bröring sluit af met de mogelijke verwachtingen die er zijn omtrent de parlementaire enquête en de mate waarin de parlementaire enquête tegemoet zou kunnen komen aan deze verwachtingen.

Wanneer: Donderdag 18 februari 2021, 12:00 - 13:00 uur
Er zal ruimte zijn voor het stellen van vragen, met eventuele uitloop tot 13:30
Waar: Live vanuit Forum Groningen

Aanmelden kan door een mail te sturen naar sustainablesociety@rug.nl

Follow us onyoutube twitter