Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More News & Events

Veranderdialoog: Bedrijfsvormen voor de toekomst

Wanneer:do 12-09-2024 16:00 - 18:00
Waar:House of Connections, Grote Markt 21, Groningen

Met ons team van Hanzehogeschool, NHL Stenden, en de RUG gaan we weer aan de slag met de Veranderdialogen, onze gesprekken tussen onderzoekers en praktische pionieren over de duurzame transformatie. 

Op 12 September willen we in gesprek over bedrijfsvormen die een sociale en duurzame bedrijfsvoering op lange termijn mogelijk maken. Kan dit met de bestaande rechtsvormen of hebben we hiervoor nieuwe soorten van bedrijven nodig? Hoe kan bijvoorbeeld de „purpose“ van een bedrijf in de kern van een bedrijfsvorm verankerd worden? Welke inspraakmogelijkheden moeten medewerkers, maar ook andere stakeholders, hebben? Maar ook: hoeveel maakt de bedrijfsvorm eigenlijk uit? Kunnen goede doelen met elke bedrijfsvorm gerealiseerd worden of zijn er specifieke beperkingen? Of zijn in de toekomst rechtsvormen überhaupt nog relevant? Daarover gaan we in gesprek met een aantal collega’s uit theorie en praktijk. Meer informatie volgt na het zomerreces, aanmelden kan nu al via deze link

Follow us onyoutube twitter